29 Nov
2020

Datum:

Tijd:

Zondag 29 november

Voorganger: ds. L. Nagelkerke. Breezand.
Organist: R. Nagelkerke.
1e Advent.
1e collecte: kerk. 2e collecte: Diaconie.

Kinderen: doe je ding.

De collecten zijn digitaal!

Collecte voor de Kerk:
Protestantse Gemeente Anna Paulowna
NL21RABO0303106344
o.v.v. collecte t.b.v. de kerk

Collecte voor de Diaconie:

Diaconie Prot. Gem. Anna Paulowna
NL31RABO0303151560
o.v.v. collecte diaconie en eventueel het specifieke doel vermelden.

Bij de dienst.
Op 29 November begint alweer de advent.

Wachten en uitzien naar licht in het donker, dat heeft dit jaar wel een bijzondere lading.
Wat er dan weer kan en mag weten we nu nog niet.
Maar hoe dan ook hopen we op een mooie manier met elkaar naar het feest van Christus’ komst in onze wereld toe te leven.
Thema wordt dit jaar: liederen van verlangen.
Totdat we ze weer samen kunnen zingen mogen ze wel op andere manieren blijven klinken, liederen die ons optillen, verlangen verwoorden, bemoedigen en hoop geven.
Er staat elke dienst op weg naar kerst een adventspsalm en een moderner lied centraal.
Om ons verlangen te voeden, te bemoedigen en samen uit te zien naar het feest van Kerst.