28 Nov
2021

Datum:

Tijd:

Zondag 28 november

Voorganger: ds. L. Nagelkerke.
Organist: R. Nagelkerke.
1e Advent.
1e collecte: Kerk. 2e collecte: Diaconie. (Getraumatiseerde kinderen in De Glind)

Collecte voor de Kerk:
Protestantse Gemeente Anna Paulowna
NL21RABO0303106344
o.v.v. collecte t.b.v. de kerk

Collecte voor de Diaconie:
Diaconie Prot. Gem. Anna Paulowna
NL31RABO0303151560
o.v.v. collecte diaconie en eventueel het specifieke doel vermelden.