26 Nov
2023

Datum:

Tijd:

Zondag 26 november

Voorganger: ds. E. Kooiman. Heiloo.
Organist: dhr. H. v/d Kraats.
Gedachteniszondag.
M.m.v. een zanggroep.
1e collecte: Kerk. 2e collecte: Pastoraat.

 

Collecte voor de kerk en Pastoraat:
Protestantse Gemeente Anna Paulowna
NL21RABO0303106344
o.v.v. collecte t.b.v. de kerk

.