26 Jun
2022

Datum:

Tijd:

Zondag 26 juni

Voorganger: ds. L. Nagelkerke.
Organist: dhr. R. Nagelkerke.
Dienst van Schrift & Tafel.

1e collecte: kerk. 2e collecte: diaconie.

Collecte voor de kerk:
Protestantse Gemeente Anna Paulowna
NL21RABO0303106344
o.v.v. collecte t.b.v. de kerk

Collecte voor de Diaconie:
Diaconie Prot. Gem. Anna Paulowna
NL31RABO0303151560
o.v.v. collecte diaconie en eventueel het specifieke doel vermelden.