25 Apr
2021

Datum:

Tijd:

Zondag 25 april (Online dienst)

Voorganger: ds. C. Corporaal. Bolsward.
Organist: B. Klootwijk.
1e collecte: Kerk. 2e collecte: in stand houden kerkgebouw.

Collecte voor de Kerk en in stand houden kerkgebouw:
Protestantse Gemeente Anna Paulowna
NL21RABO0303106344
o.v.v. collecte t.b.v. de kerk