24 Jan
2021

Datum:

Tijd:

Zondag 24 januari (Online dienst)

Voorganger: ds. L. Nagelkerke.
Muziek: R. Nagelkerke
1e collecte: Kerk.  2e collecte: Missionair Werk.

 

De collecten zijn digitaal!

Collecte voor de Kerk en Missionair Werk:
Protestantse Gemeente Anna Paulowna
NL21RABO0303106344
o.v.v. collecte t.b.v. de kerk