16 Aug
2020

Datum:

Tijd:

Zondag 16 augustus

Voorganger: ds. L. Nagelkerke. Breezand.
Organist: B. Klootwijk.
1e coll.: kerk. 2e coll.: in stand houden kerkgebouw.
De collecten zijn digitaal!

Collecte voor de Kerk:
Protestantse Gemeente Anna Paulowna
NL21RABO0303106344
o.v.v. collecte t.b.v. de kerk