23 Apr
2023

Datum:

Tijd:

Zondag 23 april

Theaterdienst met Erik Jan Tillema en Victor Posch.
 1e collecte: Kerk. 2e collecte: in standhouden kerkgebouw.

Collecte voor de kerk:
Protestantse Gemeente Anna Paulowna
NL21RABO0303106344
o.v.v. collecte t.b.v. de kerk