21 Apr
2024

Datum:

Tijd:

Zondag 21 april

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk. Alkmaar.
Organist: dhr. B. Klootwijk.
1e collecte: Kerk. 2e collecte: in stand houden kerkgebouw.

Collecte voor de kerk:
Protestantse Gemeente Anna Paulowna
NL21RABO0303106344
o.v.v. collecte t.b.v. de kerk