2 Jun
2024

Datum:

Tijd:

Zondag 2 juni

Voorganger: ds. R. Veen. Anna Paulowna
Organist: dhr. R. Sytsma.
1e collecte: Kerk. 2e collecte: in stand houden kerkgebouw.

Collecte voor de kerk:
Protestantse Gemeente Anna Paulowna
NL21RABO0303106344
o.v.v. collecte t.b.v. de kerk