18 Feb
2024

Datum:

Zondag 18 februari

Voorganger: ds. G. Jongsma. Staphorst.
Organist: dhr. B. Klootwijk.
Uitdiensttreding De SamenVaart Molenvaart 421.
Dienst van Schrift & Tafel.

1e collecte: Kerk. 2e collecte: Diaconie.

Collecte voor de kerk:
Protestantse Gemeente Anna Paulowna
NL21RABO0303106344
o.v.v. collecte t.b.v. de kerk

Collecte voor de Diaconie:
Diaconie Prot. Gem. Anna Paulowna
NL31RABO0303151560
o.v.v. collecte diaconie en eventueel het specifieke doel vermelden.