18 Dec
2022

Datum:

Tijd:

Zondag 18 december

Voorganger: ds. Joh. Moens. Breezand.
Organist: dhr. D. Post.
4e Advent.
Dienst van “Lessons & Carols”.
1e collecte: Kerk. 2e collecte: in stand houden kerkgebouw.

Collecte voor de kerk:
Protestantse Gemeente Anna Paulowna
NL21RABO0303106344
o.v.v. collecte t.b.v. de kerk