16 Jun
2024

Datum:

Tijd:

Zondag 16 juni

Voorganger: ds. J. van Aller. De Bilt.
Organist: mevr. T. Faas.
1e collecte: Kerk. 2e collecte: Diaconie.

Collecte voor de kerk:
Protestantse Gemeente Anna Paulowna
NL21RABO0303106344
o.v.v. collecte t.b.v. de kerk

Collecte voor de Diaconie:
Diaconie Prot. Gem. Anna Paulowna
NL31RABO0303151560
o.v.v. collecte diaconie en eventueel het specifieke doel vermelden.