16 Apr
2023

Datum:

Tijd:

Zondag 16 april

Voorganger: mevr. E. Thomasse. Hippolytushoef.
Organist: dhr. H. v/d Kraats.
Minivaart.
1e collecte: Kerk. 2e collecte: in standhouden kerkgebouw.

Collecte voor de kerk:
Protestantse Gemeente Anna Paulowna
NL21RABO0303106344
o.v.v. collecte t.b.v. de kerk