7 Apr
2023

Datum:

Tijd:

Vesperdiensten Stille Week en Oecumenische Viering Goede Vrijdag

In het kader van de traditionele oecumenische vieringen op Goede Vrijdag organiseert de Liturgiecommissie van De SamenVaart kerk op Goede Vrijdag 7 april a.s. een oecumenische viering.
THEMA: DE KRUISWEG – ZIE DE MENS
De 14 staties geschilderd door Jan Toorop worden hierbij getoond.
Daarbij zijn korte bijbelteksten 
gekozen en aansluitende gebeden en strofen, gemaakt door pastor Cees Remmers.
De gebeden en gezongen strofen door kwartet en gemeente vertalen de staties en de bijbelteksten naar het hier en nu.
De week voorafgaand aan Goede Vrijdag worden 3 Vesperdiensten gehouden gebaseerd op 3 staties geschilderd door Jan Toorop met begeleidende teksten van Anselm Grün, gevolgd door een lied en stilte.
Voorafgaand aan de dienst wordt een ieder in de gelegenheid gesteld een kaarsje aan te 
steken.
Deze diensten duren ongeveer 30 minuten.


Samengevat:

Maandag 3 april, dinsdag 4 april en woensdag 5 april vesperdienst aanvang 19:30 uur
Witte donderdag 6 april reguliere viering met Heilig Avondmaal, aanvang 19:30 uur
Goede Vrijdag 7 april oecumenische viering, aanvang 19:30 uur
Locatie: De SamenVaart kerk, Molenvaart 421, Breezand.