26 Mei
2022

Datum:

Tijd:

Hemelvaartsdag donderdag 26 mei

Voorganger: ds. L. Nagelkerke.
Organist: R. Nagelkerke.
Hemelvaartsdag.
Koffie om 10:00 uur.
Aansluitend een meditatief moment.
1e collecte: Kerk. 2e collecte: Diaconie.

Collecte voor de Kerk:
Protestantse Gemeente Anna Paulowna
NL21RABO0303106344
o.v.v. collecte t.b.v. de kerk

Collecte voor de Diaconie:
Diaconie Prot. Gem. Anna Paulowna
NL31RABO0303151560
o.v.v. collecte diaconie en eventueel het specifieke doel vermelden.