Eredienst

Klik hier voor de komende erediensten

Liturgiecommissie

De eredienst is de kern van de gemeente van waaruit de overige activiteiten plaatsvinden.
In samenwerking met de predikant waakt de commissie over de opbouw van de eredienst zoals die in de christelijke traditie vorm gekregen heeft.
Verspreid over een kerkelijk jaar worden er verschillende diensten gehouden: diensten met en voor kinderen, jeugd- en jongerendiensten, bijzondere diensten, projecten in de advents- en veertigdagentijd, werelddiaconaat, bid- en dankdiensten, Israëlzondag, oecumenische diensten. Verder denkt de commissie na over een eigentijdse invulling van de diensten, o.a. met muziek, zang en expressie. Het streven is zoveel mogelijk gemeenteleden bij de voorbereiding en invulling van diensten te betrekken.

Preekvoorziening

Voor de diensten waarin geen eigen predikant voorgaat, worden gastpredikanten uitgenodigd.
Dit wordt gedaan door:
J. Gijsbertsen
Molenvaart 497B
1764AT Breezand
Tel. 0223-522843
Email j_gijsbertsen@hotmail.com

Gastvrouwen

De kerkgangers worden bij binnenkomst verwelkomd door één van de gastvrouwen. Zij wijzen gasten de weg, beantwoorden eventuele vragen en delen zo nodig folders of andere informatie uit.

Oecumenische dienst

Ieder jaar wordt in de Gebedsweek voor de éénheid van Christenen een oecumenische dienst gehouden. Aan deze diensten nemen naast onze gemeente de parochie O.L. Vrouwe Praesentatie van de Spoortbuurt en de parochie van de St. Jan in Breezand deel.

In overleg met de RK parochies worden deze diensten voorbereid.