Eredienst

Klik hier voor de komende erediensten

Liturgiecommissie

De eredienst is de kern van de gemeente van waaruit de overige activiteiten plaatsvinden.
In samenwerking met de predikant waakt de commissie over de opbouw van de eredienst zoals die in de christelijke traditie vorm gekregen heeft.
Verspreid over een kerkelijk jaar worden er verschillende diensten gehouden: diensten met en voor kinderen, jeugd- en jongerendiensten, bijzondere diensten, projecten in de advents- en veertigdagentijd, werelddiaconaat, bid- en dankdiensten, Israëlzondag, oecumenische diensten. Verder denkt de commissie na over een eigentijdse invulling van de diensten, o.a. met muziek, zang en expressie. Het streven is zoveel mogelijk gemeenteleden bij de voorbereiding en invulling van diensten te betrekken.

Preekvoorziening

Voor de diensten waarin geen eigen predikant voorgaat, worden gastpredikanten uitgenodigd.
Dit wordt gedaan door:
Dhr. Jan Gijsbertsen
Tel. 0223-522843
Email j_gijsbertsen@hotmail.com

Gastvrouwen

De kerkgangers worden bij binnenkomst verwelkomd door één van de gastvrouwen. Zij wijzen gasten de weg, beantwoorden eventuele vragen en delen zo nodig folders of andere informatie uit.