E-Flits september 2023 

E-flits – september 2023

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.

Tweede periode classispredikant van 5 jaar
Op 1 september 2018 begon ik als classispredikant. Die benoeming was voor 5 jaar en liep dus recent af.
Ik prijs mijn gelukkig dat de classicale vergadering mij eerder dit jaar voor een tweede (en overigens ook laatste, de kerkorde schrijft maximaal 10 jaar voor) periode heeft benoemd.
Classispredikant zijn is een pittige maar ook mooie taak, die ik voor mezelf altijd omschrijf als: met gemeenten meedenken over hoe we in deze tijd kerk kunnen zijn. Een kort en helder artikel over de taken van een classispredikant is hier te vinden.
Sinds een paar dagen ben ik dus aan mijn tweede periode bezig, en ik zie daar naar uit.
Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe antwoorden en andere vormen. Ik ben daarvoor ook graag de komende 5 jaar beschikbaar.
Aarzel niet om me te vragen mee te denken!

Gemeentebezoeken
Het seizoen begint weer en dus staan er ook weer gemeentebezoeken in de agenda.
Op 5 september is Diemen aan de beurt en op 19 september volgt Edam.
Op 26 ben ik bij de GK in Broek op Langedijk en tot slot op 5 oktober in de Noorderkerk in Amsterdam. Mooie bezoeken om het jaar mee te beginnen!


Roadshow – de classis komt naar je toe: 21 september ring Alkmaar
In dit nieuwe seizoen bezoeken wij als breed moderamen van de classis alle ringen in Noord-Holland.
Vrijwel alle gemeenten hebben immers te maken met een tekort aan ambtsdragers.
Toch willen wij niet dat gemeenten maar eindeloos samengaan en zo steeds grotere eenheden gaan vormen.
De kerk moet dichtbij de mensen blijven. Bestuurlijk samenwerken kan dan oplossingen bieden.
Gemeenten blijven zelfstandig, met eigen geld, een eigen gebouw en eigen diensten, maar werken bestuurlijk samen.
Hierover gaan wij met alle gemeenten in gesprek.

21 september: ring Alkmaar in Heiloo

17 oktober: ring Noordkop in Schagen

6 november: ring Haarlem in Velserbroek

30 november: ring West-Friesland in Hoogkarspel

De overige ringen volgen in 2024. Alle kerkenraden worden dringend verzocht aanwezig te zijn.
Dat klinkt een beetje streng, maar de zorg speelt ook in elke gemeente. We kunnen en mogen daarvan niet wegkijken.
We beginnen de avond om 18.00 met een maaltijd en keren rond 21.00 uur huiswaarts met kansen voor onze eigen gemeente.
Een inspirerende avond die je niet wilt missen!

 Classicale vergadering
Op 13 september is er weer een classicale vergadering in Landsmeer.
Op de agenda staan onder andere de opheffing van de GK Krabbendam, consideraties en de jaarverslagen van de classis en van de classispredikant. 

Edam en Volendam samen verder
Op 23 juli hebben ze het gevierd, met een dienst die begon in de Grote kerk van Edam en die eindigde in het Stolphoevekerkje van Volendam.
Beide gemeenten gaan samen verder als één Protestantse Gemeente Edam-Volendam.
Wij wensen hun geluk met het afronden van het traject van samengaan en veel zegen op hun huwelijk!

Interview Rachelle van Andel
Een mooi interview met onze collega Rachelle van Andel (predikant Vrijburg, Amsterdam) is hier te lezen.

Training vertrouwenspersonen
Veel gemeenten hebben al (een) vertrouwensperso(o)n(en).
Nog blijer zijn wij als classis dat gemeenten ook vaak samen vertrouwenspersonen aanstellen, soms in ringverband.
Natuurlijk moeten zij ook getraind worden. Voor alle informatie over en aanmelding voor die trainingen, klik hier.

Drie nieuwe classispredikanten
Een classispredikant wordt benoemd voor 5 jaar, daarna is nog eenmaal een periode voor 5 jaar mogelijk (zie boven).
Voor 3 van mijn collega’s was – omdat zij in de buurt kwamen van hun pensioengerechtigde leeftijd) – dit het moment om te stoppen met hun werk als classispredikant.
Wij zwaaien uit: Wim Beekman (classis Friesland), Jaap van Beelen (Gelderland Zuid en Oost) en Julia van Rijn (Zuid-Holland Noord.
Samen waren wij pioniers in het classispredikantschap. Met weemoed nemen wij afscheid.
Gelukkig mogen er ook drie nieuwe collega’s verwelkomd worden.
Dat zijn: Mark van Pelt (Zuid-Holland Noord), Riemer Praamsma (Friesland) en Ada Rebel Gelderland Zuid en Oost.
Wij zien uit naar hun komst!

PThU-onderzoek De Digitale Kerk
Veel gemeenten zijn sinds Corona aan het streamen geslagen. Sommigen zien daarin kansen voor de kerk, anderen zijn sceptischer.
Om een goed beeld te krijgen van wat er op dit gebied allemaal gebeurt en van daaruit te kijken of en hoe er kansen zijn voor de kerk, voert onze eigen PThU (in samenwerking met buitenlandse partners) een groot onderzoek uit. Input van gemeenten is daarbij essentieel.
Kijk daarom eens hier en doe op welke manier dan ook mee aan het onderzoek.

Collecte kinderen in Oekraïne
Van 20 tot en met 25 november 2023 is de landelijke collecteweek van Kerk in Actie. De opbrengst is bestemd voor kinderen in Oekraïne.
Kerk in Actie zoekt hiervoor collectanten en coördinatoren om in heel Nederland te collecteren.
Ik heb het zelf een aantal malen gedaan, een prachtige ervaring! Aanmelden kan
hier. Niet twijfelen, maar doen!Personalia
Conny Bakhuis werd beroepen door de HG Bennebroek. Zij nam het beroep aan er werd op 9 juli aan de gemeente verbonden.
Conny blijft daarnaast werkzaam in de PG Abbenes en als voorzitter van het classicale college voor de visitatie.
Aangenomen: het beroep uitgebracht door Wognum c.a. op ds Marianna Gaastra te Nijenslee-Vledder

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier. Deze keer over: Ik wil eraf.

Geplaatst in Overige.