E-flits – november 2023


E-flits – november 2023

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  

Gemeentebezoeken
Ook in november weer mooie afspraken in de agenda.
Op 1 en 2 november waren Muiderberg en Muiden aan de beurt, op 7 november Duivendrecht en op 9 november Wognum c.a.
Daarna op 15 november Stede Broec en op 20 november Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost.
En tenslotte op 28 november Haarlem-West en op 4 december Krommenie.


Roadshow – de classis komt naar je toe: 6 november ring Haarlem en 30 november ring West-Friesland
In dit nieuwe seizoen bezoeken wij als breed moderamen van de classis alle ringen in Noord-Holland.
We zoeken samen naar mogelijkheden om iets te doen aan het tekort aan ambtsdragers dat we in bijna allen gemeenten zien.
24 januari: ring Zaanstreek in Oostzaan (let op: gewijzigde datum)
12 februari: ring Hoofddorp in de Open Hof te Aalsmeer
4 maart: ring Waterland in de Taborkerk in Purmerend (onder voorbehoud)
3 april: ring Hilversum, locatie nnb (let op: gewijzigde datum)
22 april; ring Amsterdam in Amstelstroom in Ouderkerk aan den Amstel (onder voorbehoud)
Alle kerkenraden worden dringend verzocht aanwezig te zijn.
Dat klinkt een beetje streng, maar de zorg speelt in elke gemeente. We kunnen en mogen daarvan niet wegkijken.
We beginnen de avond om 18.00 met een maaltijd en keren rond 21.00 uur huiswaarts met kansen voor onze eigen gemeente.
Een inspirerende avond die je niet wilt missen!

Diaken voor de generale synode
Vanuit de classis Noord-Holland zijn er 5 ambtsdragers afgevaardigd naar de generale synode van onze kerk.
Een prachtige taak om mee te denken over beleid voor de hele kerk.
Per 1 januari 2024 is er een vacature voor een diaken namens onze classis.
Bent of kent u iemand die hiervoor geschikt zou kunnen zijn, dan horen wij graag van u! Neem contact op met de classispredikant.

Thema-avond: Hoe gaan we om met diaconaal vermogen?
Op donderdag 30 november is er om 20.00 uur in de Nicolaaskerk in Krommenie
(Kerkplein 1) een avond voor diaconieën uit onze classis.
Wat zijn goede, haalbare en diaconale manieren om diaconaal vermogen in te zetten? En wat als het einde van een lokale gemeente in zicht komt?
Bijdragen van dr. Hans de Waal, (predikant Krommenie en bestuurslid van de Federatie van Diaconieën), Jan Klop (lid van de commissie Werkzaam Vermogen van de Protestantse Kerk) en Thijs Tromp, hoogleraar Diaconaat aan de PThU).
Meer informatie en aanmelden: ds. Hans de Waal (johannesadewaal@gmail.com of 06-30433975). Doen!

Simon & Garfunkel Popdienst in Westzaan
De ring Zaanstreek organiseert op 12 november om 17.00 uur een popdienst geïnspireerd op de songs van Simon & Garfunkel.
Centraal staat het lied ‘The Boxer’ dat Paul Simon bedoelde als een beschrijving van de levensloop van een mens met al zijn ups en downs.
Adres: Grote Kerk, Torenstraat 1, Westzaan. Voor meer info klik hier.

Visitatie
Soms jaagt alleen het woord kerkmensen al schrik aan. Dat is jammer, en ook niet nodig.
Want ja, visitatie komt er als het spannend is.
Maar het is juist prettig dat er dan deskundige mensen met je meekijken om te zien hoe we gezamenlijk tot een goede oplossing kunnen komen.
Cijfers wijzen uit dat dat in 90% van de gevallen ook lukt. Alle reden dus om veel vertrouwen te hebben in onze mensen van de visitatie.
Hier kun je in een kort artikel verder lezen.                                                                                                                      

Classicale Vergadering/Generale Synode
Op 17 en 18 november vergadert de generale synode weer in De Werelt in Lunteren.
Op de agenda staat in ieder geval het vervolg van het ambtstraject (uitwerking beroepsprofielen) en Veilige Kerk (inclusief VOG).
Hier is meer te vinden.
Op 23 november vergadert de classicale vergadering in Landsmeer.
Op de agenda staan vaste punten als benoemingen en begroting voor 2024.
Nog belangrijker is het inhoudelijke onderwerp waarbij we nadenken over de Veilige Kerk.

‘Bij ons gebeurt dat niet…’
Dat is in niet weinig gevallen de reactie als ik een veilige kerk ter sprake ben.
En als we die zin niet uitspreken, dan klinkt die wel in ons hoofd.
Toch is een veilige gemeente bepaald niet vanzelfsprekend, daar moet je wat voor doen.
Een dringend verzoek daarom aan kerkenraden om over dit thema te spreken.
Hier kun je meer lezen.

Nieuwe classispredikant Groningen-Drenthe
In verband met het aanstaande emeritaat van de huidige classispredikant voor Groningen Drenthe is als zijn opvolger per 1 januari 2024 benoemd ds. Ellen Peersmann.
Ellen is op dit moment nog verbonden aan de PG Kollum. Wij als collega’s zijn blij met haar benoeming en zien uit naar de samenwerking.
Hier kunt u kennismaken met Ellen Peersmann.

Klimaatmars 12 november in Amsterdam
Op zondag 12 november is de mars voor klimaat en rechtvaardigheid in Amsterdam. Voorafgaand wordt er in verschillende Amsterdamse kerken aandacht aan besteed. Natuurlijk is er gelegenheid om deel te nemen, maar gemeenten kunnen op deze zondag in hun diensten ook stilstaan bij deze belangrijke thema’s. Daarvoor zijn er liturgiesuggesties beschikbaar. Hier verder lezen.

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

–        Alkmaar-Noord: predikant 20-40 uur in overleg

–        Amstelveen-Buitenveldert: koster 32 uur

–        Anna Paulowna en Juliandorp: predikant 38 uur

–        Hoorn-Zwaag-Blokker: predikant 40 uur

–        Muiderberg: kinderwerker 4 uur

Personalia
De Oude Kerkgemeente van de HG Huizen beriep ds G. F. Willemsen te Veenendaal, die bedankte voor dit beroep.
Beroepen door de PG Laren-Eemnes: ds Benedikte Bos van de PG Ouderkerk aan de Amstel, die dit beroep aannam.
Op 8 november werd als nieuwe predikant aan de PG Wognum c.a. verbonden ds Marianne Gaastra.
Op 15 oktober werd ds Marjan de Vries als nieuwe predikant verbonden aan de PG Huizen. Zij kwam van Naaldwijk.

Interview classispredikant
Een interview met de classispredikant is hier te lezen.

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier (en dan even naar onder scrollen).
Deze keer over: Vandaag Inside

Geplaatst in Overige.