E-flits – juni 2024

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.

Gemeentebezoeken
Het seizoen begint af te lopen en dat betekent dat er ook nog maar een beperkt aantal gemeentebezoeken staat.

Op 4 juni ben ik in Egmond en daarna nog op 11 juni bij de HG Aalsmeer in de wijk Dorp.
Op 3 juli ben ik nog in Winkel en na de zomer begint het weer op 2 september in Beverwijk.

Inspiratiefestival 15 juni
Ook op ons inspirerende festival is bestuurlijke samenwerking een belangrijk thema.

Zo is Albert Jan Stam onze keynote speaker. Albert Jan is oud-predikant, associate partner bij Berenschot, en nu werkzaam op het gebied van samenwerkingsvraagstukken in het topmanagement bij SMC in Laren.
Hij is ook voorzitter van de synodewerkgroep Samenwerking.
Verder is er een plenair forumgesprek over voordelen en valkuilen van bestuurlijke samenwerking.
En er zijn 5 workshops:

* Met ouderen in de kerk is niets mis! (Hans de Waal, predikant Krommenie)
* Zeven plannen die de kerk niet konden redden, maar we redden het niet zonder kerk
(Aarnoud van der Deijl, predikant Abcoude)

* Samenwerking Werkt (Joost Schelling, directeur Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer)
* De kerk gaat naar de haaien, maar wij zijn toch hoopvol (Martijn van Leerdam, predikant-directecteur van de Pauluskerk in Rotterdam)
* Zingen! (met het Pop Up Choir)
Er wordt dus veel gezongen (stichtelijk en minder stichtelijk ), en de dag wordt feestelijk afgesloten met Kees Posthumus die al die samenwerking eens flink op de hak neemt. U mag er op rekenen dat er ook voor de inwendige mens goed wordt gezorgd. Opgeven kon tot 1 juni, maar voor wie het vergeten heeft: mail de classispredikant.

Theologie Voor Geïnteresseerden Amstelveen
Ook komend seizoen wordt er weer een TGV-cursus gegeven in Amstelveen.

Ervaren docenten maken cursisten enthousiast voor de klassieke vakken als Oude en Nieuwe Testament, geloofsleer en kerkgeschiedenis, maar ook voor vakken als pastoraat, diaconaat, liturgiek, filosofie, ethiek, contextuele theologie, jodendom en wereldgodsdiensten.
De hele cursus duurt drie jaar, maar een cursist kan zich ook inschrijven voor één jaar of voor bepaalde vakken.
De cursus start op 27 augustus en wordt gegeven op dinsdagmorgen in de Paaskerk in Amstelveen. Meer informatie is hier te vinden.  

Ds Roel Knijf directeur Bond van Nederlandse Predikanten
Na ds. Coen Wessel (die algemeen secretaris van de Raad van Kerken werd) is alweer een Noord-Hollandse predikant tot een hoge eer geroepen.

Ds. Roel Knijf (predikant van de Kruiskerk in Amstelveen) is per 1 juli aanstaande benoemd tot directeur van de Bond van Nederlandse Predikanten.
Wij feliciteren Roel van harte, maar beseffen ook dat het voor de Kruiskerk een gevoelig verlies is. Meer over Roel en zijn benoeming is hier te lezen. 

Generale synode 21 juni over het ambt
Op de dag dat de zomer begint komt de synode bij elkaar voor een extra vergadering.

Een heel belangrijke bijeenkomst, want het is de dag van de finale besluitvorming in het ambtstraject.
Hoofdpunt is dat ook HBO-theologen dienaar des Woords kunnen worden, met bevoegdheden aan de persoon toegekend.
U leest in de pers hoe de besluitvorming is gegaan. 

Predikantsbevoegdheid voor kerkelijk werkers in vacante gemeenten
Vooruitlopend op een definitieve oplossing: in haar vergadering van 20 april heeft de synode besloten dat kerkelijk werkers – in een nieuwe categorie – predikantsbevoegdheid kunnen ontvangen, namelijk in vacante gemeenten.

Dit betreft een tijdelijke regeling, die per direct ingaat en geldt tot de definitieve regeling ook kerkordelijke vertaald is.
Wie meer wil weten, kan hier verder lezen.
De kerkenraad van een gemeente op wie deze regeling van toepassing is, kan bij de scriba van onze classis een verzoek indienen.

Synode stelt VOG verplicht
De Protestantse Kerk wil een veilige kerk zijn.

Daarom besloot de generale synode tot een regeling voor het aanstellen van vertrouwenspersonen en een regeling die predikanten, kerkelijk werkers en ook vrijwilligers en ambtsdragers verplicht tot het hebben van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Het is bekend: niet bij iedereen in de kerk krijgt de synode voor dit besluit de handen op elkaar.
Waarom de synode er toch toe besloot en wat er gebeurd is met de consideraties van kerkenraden is hier te lezen.

Regelingen Permanente Educatie en meer
Voor iedere predikant of kerkelijk werker is per vijfjarige cyclus een budget van ruim 2300 euro beschikbaar voor het volgen van cursussen of trainingen in het kader van permanente educatie.

Verder is er een apart budget van 800 euro, eveneens eenmaal per vijf jaar voor werkbegeleiding.
Daarnaast kan een werkgemeenschap een passend opleidingstraject op locatie samenstellen.
Dit traject wordt geheel gefinancierd.
Wil je advies bij het opstellen van een studieplan, stuur dan een e-mail aan permanente-educatie@protestantsekerk.nl (Annemiek Boonstra).
Neem voor het vinden van de juiste werkbegeleiding contact op met Elisabeth van As via werkbegeleiding@protestantsekerk.nl.

Mentoren gezocht
Ben je een ervaren predikant of kerkelijk werker en wil je een beginnende predikant of kerkelijk werker begeleiden als mentor?

Meld je dan hier aan voor meer informatie over het mentortraject.

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

–    Amsterdam De Thomas: tijdelijk predikant 16-24 uur
–    ELG Amsterdam: diaconaal werker 128 uur
–    Hoofddorp De Ark: predikant 26 uur
–    Velserbroek: pionier (uren in overleg)


Personalia
Gisteren op zondag 2 juni is ds Trijnie Bouw losgemaakt van haar gemeente Zaltbommel en bevestigd als predikant in algemene dienst voor haar werk als preses van de generale synode. Vanuit Noord-Holland wensen wij Trijnie veel plezier en Gods zegen!

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier. Deze keer over: Wachten

Geplaatst in Overige.