E-flits – april 2024

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  

Gemeentebezoeken
Deze maand worden er vierjaarlijkse bezoeken gebracht aan de Nieuwe Kerk van de HG Huizen (9 april), Westzaan op 10 april en de Grote Kerk in Hilversum (16 april).

Mooie bezoeken om naar uit te kijken!


Roadshow – de classis komt naar je toe
De Roadshow begint zijn bestemming te naderen. De laatste twee avonden staan voor de maand april in de agenda, dan zijn alle 9 ringen bezocht.

De laatste twee avonden zijn:
3 april: ring Hilversum in De Duif in Huizen
24 april: ring Amsterdam in de Kruiskerk in Amstelveen
Onverminderd zoeken we samen naar mogelijkheden om iets te doen aan het tekort aan ambtsdragers dat we in bijna alle gemeenten zien.
We beginnen de avond om 18.00 uur met een maaltijd en keren rond 21.00 uur huiswaarts met kansen voor onze eigen gemeente.

Enquête Roadshow
Uiteraard blijft het wat betreft de bestuurlijke samenwerking niet bij een enkele avond Roadshow.

Als classis willen wij de bestuurlijke samenwerking op de agenda houden en faciliteren waar die maar nodig is.
Daarvoor hebben wij een enquête uitgezet en die verzonden is naar alle kerkenraden die de Roadshow al hebben bijgewoond.
Een dringend verzoek aan de scriba’s om die in te vullen (10 minuten werk).
Op deze manier krijgen wij een overzicht van noodzaak en mogelijkheden en kunnen wij gemeenten verder helpen.
Zelfs als uw gemeente niets nodig heeft, graag invullen!

Inspiratiefestival 15 juni in HeilooGoed om nu alvast in de agenda te zetten: op 15 juni is er voor de hele classis weer een Inspiratiefestival in Heiloo.
Van elke kerkenraad worden 3 mensen verwacht.
Ook deze keer zullen we het hebben over bestuurlijk samenwerken.
Maar er is meer, veel meer. Workshops, zingen, korte en heldere lezingen, en een forumgesprek. Er is muziek en een lichtvoetige afsluiting.
Natuurlijk de ontmoeting met al die andere gemeenten.
En vooral ook een geheel verzorgde, feestelijke dag, waarop er goed voor je wordt gezorgd.
De uitnodiging volgt nog, maar spreken jullie in de kerkenraad nu alvast even af wie er komt?

Samenwerken – overal in Nederland
Ds. Klaas Dijkstra was de afgelopen 5 jaar verantwoordelijk voor het beroepingswerk binnen de kerk. Meer dan wie ook ziet hij hoe de kerk er in deze tijd voorstaat.

Ook hij beveelt samenwerking van harte aan. Lees hier het interview met Klaas Dijkstra.

Classicale vergadering en Generale synode
De classis vergadert op 23 april in Landsmeer. Op de agenda staat een bijdrage van Wielie Elhorst, LHBTI+ predikant in Amsterdam.

Verder de consideraties en een kennismaking met nieuwe predikanten in de classis.
De generale synode vergadert op 19 en 20 april in Lunteren.
Op de agenda staat onder meer een update dan de nota “Uw Koninkrijk kome – Als pelgrims onderweg met Joden en Palestijnse Christenen” en als inhoudelijk thema wordt gesproken over ‘Heil’.
De agenda en alle synodestukken zijn hier te vinden. Voor wie belangstelling heeft is de vergadering van de synode via de website van de kerk online te volgen.

Roepingenzondag 21 april
De Protestantse Kerk heeft te maken met een in zeer snel tempo oplopende tekort aan predikanten. Zeker ook in Noord-Holland is dat te merken: het wordt steeds moeilijker om vacatures te vervullen. De kerk ziet dit groeiende probleem ook en doet wat ze kan. Een van de ideeën is een roepingenzondag. Gemeenten en voorgangers wordt gevraagd om daaraan aandacht te besteden op de vierde zondag van Pasen (dit jaar 21 april). Het breed moderamen van de classis ondersteunt dit initiatief van harte. Iedere gemeente kan er uiteraard op haar eigen manier vorm aan geven. Hier meer lezen en meedoen!

Advies over Permanente Educatie
Alle predikanten zijn verplicht activiteiten uit te voeren op het vlak van de Permanente Educatie. Het is goed om dat te doen in het kader van een studieplan. Het is mogelijk om bij het opstellen daarvan hulp te krijgen van of te sparren met  Annemiek Boonstra, specialist op het gebied van Permanente Educatie. Als je wilt, laat met je meedenken! Meer informatie is hier te vinden.

Studiedag Op Goed Gerucht
Op 19 april organiseert vernieuwingsbeweging Op Goed Gerucht een studiedag rond het thema Grond. 

Wat is een theologisch verantwoorde houding tot de aarde? Welke gezichtspunten helpen ons hierin verder en welke hinderen ons? Hoe ga je om met praktische vraagstukken rondom klimaat en duurzaamheid? Meer informatie vinden en opgeven kan hier.

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

–        Heemskerk: kerkelijk werker 12-16 uur

–        Heemskerk: ouderenpastor 24 uur

–        Heerhugowaard: predikant 32-40 uur

–        Nieuw Vennep CrossPoint: kerkelijk werker/voorganger 28-32 uur

Personalia
Ds. B. Jongeneel van de HG Lunteren bedankte voor het beroep dat de Oude Kerk van de HG Huizen op hem uitbracht.

David van der Meulen (pionier bij Licht Oud Zuid in Amsterdam) bedankte voor het beroep dat wijk Dorp van de HG Aalsmeer op hem uitbracht.

 Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier. Deze keer over: Eén zin

Geplaatst in Overige.