Diaconiecollecte 6 november

Dankdagcollecte
De collecte van deze zondag is bestemd voor de Voedselbank Hollands Kroon.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Voedselbank.

Geplaatst in Overige.