Diaconiecollecte 28 mei

Egypte –  Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen.
Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen.
Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden.
De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte.
Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!  

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. bijbelinegypte

Geplaatst in Overige.