Diaconiecollecte 19 maart

Ethiopië – Noodhulp en rampenpreventie.

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval.
Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp.
Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen.
Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten.
Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Ethiopië

Geplaatst in Overige.