Diaconiecollecte 16 januari

Toerusting voor werkers in de kerk
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland, zo wordt de kerk wel genoemd.
Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen.
Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan.
Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers – maar ook professionals – met een groot gevarieerd trainingsaanbod.
Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

Geplaatst in Overige.