De kerkdiensten op anderhalve meter, juli en verder….

Op zondag 5 juli hebben we in een mooie dienst kunnen ervaren hoe we met 69 kerkgangers op de vereiste afstand een plaats konden vinden.
U had zich allemaal aangemeld zodat we hierop voorbereid konden zijn.
Het koffiedrinken moet nog wel wat meer aandacht krijgen: Afstand houden tijdens een geanimeerd gesprek blijkt lastig te zijn.
Misschien kunnen we de komende zondagen ook de koffie mee naar buiten nemen als het weer dat toelaat.

U hoeft zich niet meer aan te melden, wel zal uw naam bij elk kerkbezoek worden geturfd op de lijst.
De lijsten worden ẻẻn maand bewaard en daarna vernietigd; allemaal bedacht door het RIVM voor ons aller veiligheid.
De diaken van dienst wijst u een plaats aan.

Namens de kerkenraad,

Jos Slotema (scriba)

Geplaatst in Overige.