Contact

Activiteit Contactgegevens Telefoon
Predikant vacant
 ­
Kerkenraad (voorzitter) Dhr. A. Doppenberg 06-27534511
Scriba Dhr. O. Kisman 0223-532795
scriba@samenvaart.nl
  ­
Diaconie diaconie@samenvaart.nl
Postbus 73   1760 AB  Anna Paulowna
Secretaris Dhr. J. Bakker
  ­
Kerkrentmeesters kerkrentmeesters@samenvaart.nl
Postbus 73   1760 AB Anna Paulowna
Voorzitter Vacant
­
Ledenadministratie Dhr. M. Reinders
ledenadministratie@samenvaart.nl
  ­
Jeugdwerk
Taakgroep kinderdienst Mevr. M. Doppenberg 06-46456014
Crèche Mevr. H. Benjamins 06-20078750
  ­
Koster De SamenVaart Dhr. G.T. Lubbers 06-53746533

Locatie

Molenvaart 421, 1764 AS Breezand
Postbus 73, 1760 AB Anna Paulowna

Privacy

De in deze website opgenomen adresgegevens zijn uitsluitend bestemd voor leden van de Protestantse gemeente in Anna Paulowna en gasten ter ondersteuning van de onderlinge contacten. Gebruik van deze gegevens of opname in een gegevensbestand van welke vorm dan ook, hetzij voor commercieel of ideëel gebruik, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de kerkenraad.