Orde van dienst kerstviering 25 december

Voorganger: ds. Ariadne Brokerhof
Organist     : mevr. Hanneke Muntjewerf
M.m.v. Muziekvereniging Wieringerwaard


Muziekvereniging WW speelt: Medieval Christmas, deel 3


Welkom en mededelingen.                   


Zingen lied  477: 1, 2 en 4 (Komt allen tezamen)

Stil gebed

Groet en bemoediging

Zingen : Lied  476: 1 en 3 (Nu zijt wellekome)        

Aansteken kerstkaars(en) door Roan en Sepp

                                               Nacht.

Zingen lied 483: 1 en 3 (Stille nacht)                                  

Gebed

Muziekvereniging WW speelt: Concerto d’aranjuez

Schriftlezing: Micha 4: 1 t/m 4 en 5: 1

                                               Lied van Hoop.

Schriftlezing: Lucas 2: 1 t/m 15

Zingen Lied  487: 1 en 2 (Eer zij God in onze dagen)        

Preek

Muziekvereniging WW speelt: Gabriellas Sang                                              

                                              Licht.

Gedicht:  “ laten we licht zijn voor elkaar”

Muziekvereniging WW speelt: Morricone’s Melody

Gebeden  –  stil gebed  –  Onze Vader

Zingen lied 478: 1 en 4 (Komt verwondert u hier mensen) 

Zegen.
De zegen wordt beantwoord met: “Ere zij God”.


Bij het verlaten van de kerk speelt Muziekvereniging Wieringerwaard:

Jingle Bells en A Gospel Christmas (eventueel nog Joy!)

 

Diaconiecollecte zondag 25 december

Sta op voor kinderen in de knel
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie.
Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber.
Kerk in Actie komt voor hen op.
Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun.
Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.
In de loop van 2022 maken we bekend welk kinderproject het meest urgent is en ons kerstproject wordt.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Kinderen in de knel.

18 december “Service of Lessons & Carols”.

Dienst van schriftlezingen en kerstliederen


Zondag 18 december 2022 –  10.00 uur

De SamenVaart
Breezand/Anna Paulowna


Dit jaar een week voor kerst in de dienst op zondag 18 december de prachtige, in Engeland traditionele dienst voor jong en oud op weg naar Kerstmis: ‘Service of Lessons and Carols’.

Hoewel deze dienst van negen lezingen afgewisseld met bekende liederen vanaf eind vorige eeuw vooral in de Anglicaanse kerk vorm heeft gekregen, is de traditie al veel ouder. De structuur kan worden teruggevoerd tot het vroegere kloosterleven.
Oorspronkelijk konden deze gezongen psalmen alleen door een geoefende ‘schola cantorum’ worden uitgevoerd.
Om het dichter bij het “gewone” kerkvolk te brengen heeft men deze vervangen door gemakkelijker te zingen liederen en gezangen.
Het genre van ‘carols’ of kerstliederen leende zich daarvoor bij uitstek.

Voor deze dienst zijn liederen gekozen die door een ieder mee te zingen zijn.
Mooie melodieën met o.a. teksten van hedendaagse dichters als Oosterhuis, Sytze de Vries en Ad den Besten.
De negen lezingen van Genesis via de profeten tot de evangelisten worden, zoals in de anglicaanse diensten gebruikelijk, afgewisseld met koorzang en gemeentezang.

Een vocaal ensemble zal diverse mooie koorstukken van o.a. Praetorius, Rights, Berlioz en Rutter zingen.
Een bijzondere kerstdienst voor iedereen met medewerking van velen.
Zeer zeker de moeite waard!
Arjan Dijkstra

 

Orde van dienst zondag 11 december

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk. Alkmaar
Organist     : dhr. Kors Jan Snoeij


Welkom en mededelingen


Intochtslied 22: 1, 2 en 3

Votum en groet

Kuriegebed

Glorialied 450 : 1, 2 en  3

1e lezing Jesaja 40: 1 t/m 11 

Lied 145a: 1, 4 en 5

2e lezing Mattheüs 3: 1 t/m 12

Lied 447: 1, 2 en 3

Preek

Lied 456b: 1 en 2 allen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 vrouwen, 7 en 8 allen

Gebeden

Slotlied 440: 1 en 4

Zegen

Diaconiecollecte zondag 11 december

Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar.
Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang 
onzeker.
Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra.
Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Asielzoekerscentra.

Orde van dienst zondag 4 december

Voorganger: mevr. Erzsébet Thomasse
Organist     : dhr. Edwin Hinfelaar

(Oefenen geef ons vrede…??)

Welkom & mededelingen

Lied 23b: 1, 2 en 5

Lied: 1005: 1, 2 en 5 

Gebed om de nood van de wereld

Lied: Geef ons vrede Heer

God is …

God is …

Lezing: Exodus 20: 1 t/m 17

Lied 320: 1 en 5 

Lezing: Mattheus 22: 36 t/m 40

Overdenking

Muzikaal intermezzo

Gedicht: geïnspireerd op 1 kor 13

Lied: 791: 1, 2, 4, 5 en 6

Dank en voorbeden

Onze vader

Muzikaal intermezzo: Claudia de Breij (video)

Slotlied 416: 1, 2, 3 en 4 

Zegen

Diaconiecollecte 4 december

Adventscollecte
Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen voor jongeren

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak.
Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen.
aak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden.
Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Adventscollecte.

Orde van dienst zondag 27 november

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk. Alkmaar
Organist     : dhr. B. Klootwijk

Welkom en mededelingen


Intochtslied 122: 1, 2, en 3


Kuriegebed

Glorialied 40: 1, 2 en  4

1e lezing Openbaringen 21: 1 t/m 5

Lied 747: 1, 4 en 6

2e lezing Lucas 1: 26 t/m 38

Lied 433: 1, 2  en 3

Preek

Lied 438: 1, 2 en 3

Gebeden

Bloemengroet

Slotlied 864: 1, 2, en 5

Zegen

 

 

Ambulant predikant

Nu wij als gemeente vacant zijn heeft de kerkenraad een verzoek ingediend voor een ambulant predikant voor een periode van één jaar om te helpen binnen het pastoraat en het jeugdwerk.

Wij zijn blij Ds. Edward Kooiman uit Heiloo aan u te mogen voorstellen.
Hij is bereid deze taak op zich te nemen voor 12 uur per week.
Ds. E. Kooiman was voorheen predikant te Heiloo en Limmen en wordt nu ambulant per 1 december a.s. binnen de gemeentes Limmen en Anna Paulowna/Breezand.
Eén maal in de 6 tot 8 weken zal Ds. E. Kooiman ook in een kerkdienst voorgaan.
Wij vertrouwen op een plezierige samenwerking en een goede ontvangst binnen de gemeente.

Namens de kerkenraad,
Sarie Bakker.

Even voorstellen

Mijn naam is Edward Kooiman en vanaf 1 december j.l. ben ik in uw gemeente werkzaam als ambulant predikant voor twaalf uur in de week.
In overleg met een afvaardiging van de kerkenraad hebben we afspraken gemaakt over de aard van mijn werkzaamheden.

Die werkzaamheden beperken zich tot het voorgaan in kerkdiensten (eens per 6 a 8 weken), het leiden van uitvaarten, (crisis)pastoraat, en wellicht ook een beetje advisering van de jeugdactiviteiten.

In principe is de dinsdag mijn vaste werkdag in Anna Paulowna, maar bij uitvaarten of andere crisissituaties ben ik flexibel in mijn tijd.
Ik heb in De SamenVaart een ruimte waar ik kan werken tussen de bezoeken door.
Ik kan er tussen de middag een broodje eten, afspraken maken maar ook eventueel afspreken met mensen die – om welke reden dan ook – liever daar afspreken dan bij hen thuis. Inmiddels heb ik er al verschillende bezoeken op zitten, die natuurlijk ook een beetje het karakter hebben van kennismaking met de kerkelijke gemeente.

Een verdere kennismaking hopen we vorm te geven in de kerkdienst van zondagmorgen 22 januari a.s.
Een ambulant predikant is een ‘tijdelijke predikant’ en doet daarom geen intrede en hoeft ook niet te worden ‘bevestigd’.
Maar er is wel voor gekozen om een enkel woord te wijden aan de verbintenis en een belofte van geheimhouding uit te spreken.
In de deze dienst, waarin ik zelf hoop voor te gaan, zal dat gebeuren in samenspraak met de voorzitter van de kerkenraad.

Begin december heb ik afscheid genomen van de Protestantse Gemeente te Heiloo waar ik, samen met mijn partner Hanneke Ruitenbeek, dertien jaar part-time predikant ben geweest.
Daarvoor werkten we samen in de protestantse Gemeente te Odijk, en daarvoor werkte ik als kerkelijke agogisch werker in Wezep.
Nu werk ik volledig als ambulant predikant, zij het nog steeds part-time.
Naast mijn werkzaamheden in Anna Paulowna ben ik tegelijk ook werkzaam in de Protestantse gemeente van Limmen en in de Protestantse gemeente van Uitgeest en Akersloot. Daarmee zult u natuurlijk ook kunnen begrijpen dat ik niet volledig de vacante predikantsplaats kan vervangen, maar ik hoop wel dat ik in de komende tijd iets waardevols kan bijdragen aan uw kerkelijke gemeente.
De eerste contacten in Anna Paulowna zijn bijzonder plezierig en dus heb ik daar alle vertrouwen in.

Ds. Edward Kooiman
072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl

 

Orde van dienst zondag 20 november

Thema: gevallen blad

 

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk. Alkmaar
Organist     : dhr. R. Sytsma
M.m.v. een zanggroep (Gerry Hovinga, Liesbeth Kisman, Ab Vogel en Co Feldman)

Welkom en mededelingen

Intochtslied 23 : 1, 2 en 3

Votum en groet: 

Voorganger:  Onze hulp in de naam van de Heer
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger:  In leegte en gemis staan wij hier voor
Allen:             Neem ons leven in Uw hand
Voorganger:  wie wij uit handen moesten geven
Allen:              Laat hen wonen in Uw licht
Amen.

Kyriëgebed en lofzang:

Lied 281: 1 allen, 2 zanggroep, 3 allen, 5 zanggroep en 9 allen

Gebed bij het openen van het Woord

Schriftlezing Psalm 103

Lied 103: 1, 6 en 5 

Preek

Lied 730: 1, 2 en 3 (opmaat naar de gedachtenis)

Noemen van 5 namen + aansteken kaars door nabestaande(n) of ouderling van dienst
Lied 199 : 1e 3 regels door zanggroep “Koester de namen die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn in Uw genade, dat zij gekend zijn bij U en bij ons”
Noemen van 4 namen + aansteken kaarsen etc.
Lied 199 : 1e 3 regels door zanggroep
Noemen van 4 namen + aansteken kaarsen  etc.
Lied 199 :  1e 3 regels door zanggroep
Amnesty kaars wordt aangestoken voor alle naamlozen en verdrukten
Lied 199 :  1e 3 regels door zanggroep
Gelegenheid voor aanwezige gemeenteleden om een waxinelichtje aan te steken ter nagedachtenis aan een geliefde
Lied 199 : in zijn geheel  door zanggroep   Zie liedboek 199   (hiermee wordt de gedachtenis afgesloten)

Gebeden

A Clare Benediction (zanggroep)
May the Lord show his mercy upon you
May the light of his presence be your guide
May He guard you and uphold you
May his Spirit be ever by your side
When you sleep may his angels watch over you
When you wake may He fill you with his grace
May you love Him and serve Him all your days
Then in heaven may you see his face

Vertaling
Moge de Heer je genadig zijn en het licht van zijn aanwezigheid jou tot een gids zijn.
Dat Hij je mag behoeden en ondersteunen en dat Zijn geest niet van je wijkt..
Als je slaapt, de engelen over je waken en als je ontwaakt
Hij je vervult met zijn genade.
Heb Hem lief en dien Hem alle dagen van je leven.
Dan zul je Hem in de hemel ontmoeten.

Collecteaankondiging  en bloemengroet

Slotlied 315 : 1 en 3

Zegen.

Gedicht
Sta niet in tranen aan mijn graf;
Ik ben daar niet, ik slaap daar niet.
Ik ben het waaien van wel duizend winden.
Ik ben de diamanten glinsteringen in de sneeuw.
Ik ben het zonlicht op het rijpe graan.
Ik ben de milde regen in de herfst,
wanneer je in de ochtendstilte wakker wordt.
Ik ben het snelle opwaarts vliegen
van stille vogels in een cirkelvlucht.
Ik ben het zachte sterrenschijnsel in de nacht.
Sta niet in tranen aan mijn graf;
Ik ben daar niet. Ik leef nog voort.