E-flits – november 2023


E-flits – november 2023

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  

Gemeentebezoeken
Ook in november weer mooie afspraken in de agenda.
Op 1 en 2 november waren Muiderberg en Muiden aan de beurt, op 7 november Duivendrecht en op 9 november Wognum c.a.
Daarna op 15 november Stede Broec en op 20 november Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost.
En tenslotte op 28 november Haarlem-West en op 4 december Krommenie.


Roadshow – de classis komt naar je toe: 6 november ring Haarlem en 30 november ring West-Friesland
In dit nieuwe seizoen bezoeken wij als breed moderamen van de classis alle ringen in Noord-Holland.
We zoeken samen naar mogelijkheden om iets te doen aan het tekort aan ambtsdragers dat we in bijna allen gemeenten zien.
24 januari: ring Zaanstreek in Oostzaan (let op: gewijzigde datum)
12 februari: ring Hoofddorp in de Open Hof te Aalsmeer
4 maart: ring Waterland in de Taborkerk in Purmerend (onder voorbehoud)
3 april: ring Hilversum, locatie nnb (let op: gewijzigde datum)
22 april; ring Amsterdam in Amstelstroom in Ouderkerk aan den Amstel (onder voorbehoud)
Alle kerkenraden worden dringend verzocht aanwezig te zijn.
Dat klinkt een beetje streng, maar de zorg speelt in elke gemeente. We kunnen en mogen daarvan niet wegkijken.
We beginnen de avond om 18.00 met een maaltijd en keren rond 21.00 uur huiswaarts met kansen voor onze eigen gemeente.
Een inspirerende avond die je niet wilt missen!

Diaken voor de generale synode
Vanuit de classis Noord-Holland zijn er 5 ambtsdragers afgevaardigd naar de generale synode van onze kerk.
Een prachtige taak om mee te denken over beleid voor de hele kerk.
Per 1 januari 2024 is er een vacature voor een diaken namens onze classis.
Bent of kent u iemand die hiervoor geschikt zou kunnen zijn, dan horen wij graag van u! Neem contact op met de classispredikant.

Thema-avond: Hoe gaan we om met diaconaal vermogen?
Op donderdag 30 november is er om 20.00 uur in de Nicolaaskerk in Krommenie
(Kerkplein 1) een avond voor diaconieën uit onze classis.
Wat zijn goede, haalbare en diaconale manieren om diaconaal vermogen in te zetten? En wat als het einde van een lokale gemeente in zicht komt?
Bijdragen van dr. Hans de Waal, (predikant Krommenie en bestuurslid van de Federatie van Diaconieën), Jan Klop (lid van de commissie Werkzaam Vermogen van de Protestantse Kerk) en Thijs Tromp, hoogleraar Diaconaat aan de PThU).
Meer informatie en aanmelden: ds. Hans de Waal (johannesadewaal@gmail.com of 06-30433975). Doen!

Simon & Garfunkel Popdienst in Westzaan
De ring Zaanstreek organiseert op 12 november om 17.00 uur een popdienst geïnspireerd op de songs van Simon & Garfunkel.
Centraal staat het lied ‘The Boxer’ dat Paul Simon bedoelde als een beschrijving van de levensloop van een mens met al zijn ups en downs.
Adres: Grote Kerk, Torenstraat 1, Westzaan. Voor meer info klik hier.

Visitatie
Soms jaagt alleen het woord kerkmensen al schrik aan. Dat is jammer, en ook niet nodig.
Want ja, visitatie komt er als het spannend is.
Maar het is juist prettig dat er dan deskundige mensen met je meekijken om te zien hoe we gezamenlijk tot een goede oplossing kunnen komen.
Cijfers wijzen uit dat dat in 90% van de gevallen ook lukt. Alle reden dus om veel vertrouwen te hebben in onze mensen van de visitatie.
Hier kun je in een kort artikel verder lezen.                                                                                                                      

Classicale Vergadering/Generale Synode
Op 17 en 18 november vergadert de generale synode weer in De Werelt in Lunteren.
Op de agenda staat in ieder geval het vervolg van het ambtstraject (uitwerking beroepsprofielen) en Veilige Kerk (inclusief VOG).
Hier is meer te vinden.
Op 23 november vergadert de classicale vergadering in Landsmeer.
Op de agenda staan vaste punten als benoemingen en begroting voor 2024.
Nog belangrijker is het inhoudelijke onderwerp waarbij we nadenken over de Veilige Kerk.

‘Bij ons gebeurt dat niet…’
Dat is in niet weinig gevallen de reactie als ik een veilige kerk ter sprake ben.
En als we die zin niet uitspreken, dan klinkt die wel in ons hoofd.
Toch is een veilige gemeente bepaald niet vanzelfsprekend, daar moet je wat voor doen.
Een dringend verzoek daarom aan kerkenraden om over dit thema te spreken.
Hier kun je meer lezen.

Nieuwe classispredikant Groningen-Drenthe
In verband met het aanstaande emeritaat van de huidige classispredikant voor Groningen Drenthe is als zijn opvolger per 1 januari 2024 benoemd ds. Ellen Peersmann.
Ellen is op dit moment nog verbonden aan de PG Kollum. Wij als collega’s zijn blij met haar benoeming en zien uit naar de samenwerking.
Hier kunt u kennismaken met Ellen Peersmann.

Klimaatmars 12 november in Amsterdam
Op zondag 12 november is de mars voor klimaat en rechtvaardigheid in Amsterdam. Voorafgaand wordt er in verschillende Amsterdamse kerken aandacht aan besteed. Natuurlijk is er gelegenheid om deel te nemen, maar gemeenten kunnen op deze zondag in hun diensten ook stilstaan bij deze belangrijke thema’s. Daarvoor zijn er liturgiesuggesties beschikbaar. Hier verder lezen.

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

–        Alkmaar-Noord: predikant 20-40 uur in overleg

–        Amstelveen-Buitenveldert: koster 32 uur

–        Anna Paulowna en Juliandorp: predikant 38 uur

–        Hoorn-Zwaag-Blokker: predikant 40 uur

–        Muiderberg: kinderwerker 4 uur

Personalia
De Oude Kerkgemeente van de HG Huizen beriep ds G. F. Willemsen te Veenendaal, die bedankte voor dit beroep.
Beroepen door de PG Laren-Eemnes: ds Benedikte Bos van de PG Ouderkerk aan de Amstel, die dit beroep aannam.
Op 8 november werd als nieuwe predikant aan de PG Wognum c.a. verbonden ds Marianne Gaastra.
Op 15 oktober werd ds Marjan de Vries als nieuwe predikant verbonden aan de PG Huizen. Zij kwam van Naaldwijk.

Interview classispredikant
Een interview met de classispredikant is hier te lezen.

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier (en dan even naar onder scrollen).
Deze keer over: Vandaag Inside

Orde van dienst 19 november

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk
Organist     : mevr. H. Muntjewerf

Welkom 
Lied 218: 1,2 en 3 
Stil gebed – Votum en groet
Lied 218: 4 en 5
Kyriëgebed
Glorialied 281: 1 t/m 10
Gebed bij opening van de schrift 
1e lezing Jesaja 48: 17 t/m 21
Lied 75: 1, 4 en 7
2e lezing Mattheus:  25: 31 t/m 46
Lied 913: 1 t/m 4 
Preek
Orgelspel
Lied 919: 1 t/m 4
gebeden
Lied 634
Zegen  (Na de zegen gezongen amen)

Collecte 19 november

 

Pastoraat Nederland. Met het oog op het einde

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde.
Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk.
De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat.
Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

Gedachteniszondag 26 november 2023

Op zondag 26 november is het gedachteniszondag.
In de dienst van die dag herdenken wij onze gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

We doen dat door in de dienst hun naam te noemen, hun familie kan dan desgewenst een kaars voor hen aansteken.
Ook wordt er een kaars aangestoken voor hen die niet werden genoemd, waarna de gemeente zelf ook kaarsjes kan aansteken voor hen die in ons hart zijn.

De dienst zal worden geleid door onze predikant, Ds. Edward Kooiman met muzikale ondersteuning.

We willen U allen graag uitnodigen voor deze dienst.

Otto Kisman , scriba

Orde van dienst 12 november

Thema van de dienst: Christus is geen achternaam

Voorganger: ds.Ton Zoutman
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk
Lector        : mevr. Coby Moens


INTREDE

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intredelied 287: 1, 2 en 5

Stil gebed

Groet en bemoediging:
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Hee
A: Amen
V: Ons houvast is God, de Eeuwige
A: Bron van leven en licht
V: Zijn liefde is er altijd.
A: Amen

Gebed op de drempel
V:
Eeuwige, U die wij nooit hebben gezien,
A: zie ons hier staan
V: Wij die van U hebben gehoord,
A: hoor Gij ons aan
V: Uw naam is dat Gij mensen helpt,
A: wees onze hulp
V: en dat Gij alles hebt gemaakt,
A: maak alles nieuw
V: en dat Gij ons bij name kent,
A: leer ons U kennen
V: die Bron van leven wordt genoemd,
A: doe ons weer leven
V: die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
A: wees hier aanwezig. Amen.

Kyriegebed, met na “Wij roepen U” gezongen acclamatie lied 367d

Lied van toenadering 377: 1, 2, 3 en 4


DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag en thema van de dienst: Christus is geen achternaam

Lied 322: 1, 2 en 3

Schriftlezingen:
Genesis 2: 4 t/m 7
2 Petrus 1: 3 t/m 4
Matteüs 16: 13 t/m 16

Lied 528: 1, 2 en 3

Uitleg en verkondiging

Lied 442: 1 en 2


GEBEDEN EN GAVEN

Het geschenk van de rabbi

Muzikaal intermezzo Prayer of the mothers: Yael Deckelbaum

Dankgebed , voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Bloemengroet

WEGZENDING en ZEGEN

Slotlied  316: 1 en 4

Zegen, met gezongen Amen

Diaconiecollecte 5 november

VOEDSELBANK KOP VAN NOORD

In november 2005 begonnen enkele vrijwilligers met het verstrekken van de eerste 5 voedselpakketten per maand in en rond Anna Paulowna.
Het voedsel werd bij elkaar gebracht door mensen uit de kerken.

Nu geeft zij wekelijks ca. 160 voedselpakketten uit in 2 Gemeenten, te weten: Hollands Kroon (Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer en Niedorp) en Schagen (Schagen, Zijpe en Harenkarspel).
Gemiddeld 68 vrijwilligers werken mee om het voedsel in te pakken, op te halen, weg te brengen en uit te delen.

De Voedselhulp is niet structureel maar meestal eerst voor 3 tot 6 maanden, waarna de hulp steeds weer verlengd kan worden met 3 maanden tot maximaal een periode van 3 jaar. Uitzonderingen hierop behoren tot de mogelijkheden.

De Voedselbank hoopt dat u aangesproken bent door dit project.
Al het voedsel dat zij krijgen komt van bedrijven, winkels, particuliere acties, e.d.
In de meeste gevallen is dit overschot van voedsel dat anders wordt doorgedraaid of weggegooid maar waar niets aan mankeert en dat niet over de houdbaarheidsdatum heen is.
Door de Voedsel- en Warenautoriteit worden zij periodiek gecontroleerd op naleving van de richtlijnen.

Dankzij giften kunnen zij dit werk voortzetten

Orde van dienst 5 november

Voorganger: dhr Reijer Pasterkamp
Organist     : dhr. Dries Post

Thema: Waarom kun je altijd danken ?

Mededelingen Kerkenraad

Lied 280: 1, 2, 4 en 5 (De vreugde voert ons)

Groet:

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
Allen; Amen.
Bemoediging:
Voorganger: Onze Hulp is in de naam van de Heer.
Allen; die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid.
Allen; En het werk van Zijn handen niet loslaat.

Lied 512: 1, 2 , 5 en 6 (O Jezus hoe vertrouwd)

Gebed

Lied Psalm 65: 1 en 6  (De stilte zingt U toe)

Lezen Psalm 3: 1 t/m 6

Lied 838: 1 en 3 (O grote God die liefde zijt)

Lezen: Habakuk 3: 16 t/m 19

Lied 913: 1 en 2 (Wat de toekomst/ Heer ik wil)

Lezen:  Spreuken 30: 7 t/m 9

Lied 127: 1 en 2 (Wanneer de Heer het huis)

Lezen: Jesaja 38 vers 1 t/m 5

Lied 245: 1 en 3 (‘k Wil U o God mijn dank betalen)

U prijzen in mijn morgenlied 

Dankgebed – Stil Gebed- Onze Vader

Slotlied 1010: 1 t/m 4  (Geef vrede Heer)

Zegen met uitgesproken Amen

Lied 416: 4 (Ga met God)

Orde van dienst zondag 22 oktober

Voorganger: ds. Rien Erkelens, Alkmaar
Lector: mevr. Coby Moens
Organist: mevr. Thilly Faas

Thema: Waar is de hemel

Welkom en mededelingen

Intochtslied 25A

Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus onze Heer.
Allen: Amen
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 612: 1 en 3

Inleiding op het thema van deze dienst

Gebed

Lied 218: 1, 3 en 5

Lezingen:
Johannes 14: 1 t/m 7
Openbaring 21: 1 t/m 4

Lied 313: 1 en 5

Verkondiging

Muziek

Lied 362

Gebeden, stil gebed en Onze Vader

Bloemengroet

Slotlied 423

Zegen en gezongen Amen (3x)

Diaconiecollecte 22 oktober

Werelddiaconaat: Indonesië – Sterke vrouwen in de kerk

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren.
Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich.
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen
voor deze taken.
Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen.
Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Indonesië

Orde van dienst 29 oktober

Thema: Alles staat klaar……..!

Voorganger: ds. C. Corporaal
Organist     : dhr. Henny v/d Kraats

Intochtslied  psalm 93: 1 en 2

Groet
V:   Genade zij u en vrede van God onze Vader
      en van Jezus Christus, de Heer.
A:  Amen

Bemoediging
V:   Onze hulp is in de Naam van de Heer
A:   die hemel en aarde gemaakt heeft
V:   die trouw houdt tot in eeuwigheid
A:   en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 93: 3 en 4

Inleidend

Gebed om ontferming, beantwoord met lied 301k
(telkens eerste deel van de regel solo door voorganger, dan telkens allen)

Glorialied 304 

Gebed bij de opening van de Schrift

Inleidend lezingen

1ste lezing  Jesaja 25: 1 t/m 9

Lied 321: 1 en 2

2de lezing  Mattëus 22: 1 t/m 14

Lied 321: 3, 4 en 6

Verkondiging

Een moment stilte

Orgelspel 

Lied 96a

Gebeden, beantwoord met lied 16b  (in het Nederlands)
Stil gebed en het Onze Vader

Bloemengroet

Slotlied 969

Heenzending en zegen