Diaconiecollecte 17 maart

Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda

In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten maken leerzame stripverhalen voor kinderen, die ze via scholen en kerken verspreiden.
De stripverhalen gaan over bijbelverhalen maar ook over allerlei thema’s zoals gezondheid, voeding, christelijke normen en waarden.
Steeds geschreven vanuit het oogpunt van kinderen.
Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook goed en kwaad, recht en onrecht onderscheiden.
Belangrijk in een land waar men nooit meer een genocide wil meemaken.
Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken verspreiden, waaronder steeds twee boeken over nieuwe onderwerpen.

Orde van dienst 3 maart

Thema van de dienst: Ziende blind

Voorganger: ds. Ton Zoutman
Organist     : dhr. Henny v.d. Kraats

Welkom, mededelingen

Lied 287: 1, 2 en 5

Moment van stilte

Votum en groet:
V: Ons houvast is God, de Eeuwige
A: Bron van licht en leven
V: In Zijn liefde is Hij altijd aanwezig
A: Amen
V: Vrede en bemoediging van God,
    Vader, Zoon en Heilige Geest
A: Allen   Amen

Lied 463:1, 2 en 3

Kyriegebed, met na “Wij roepen U’  als acclamatie Lied 367d

Muzikaal intermezzo: Amazing Grace
Samenvatting van de tekst:
Groots is de genade
Ik was verloren maar ben gevonden
“I was blind but now I see”.

Gebed van de zondag

Lied van toenadering 377 : 1, 2, 3 en 4

Schriftlezingen: 
Jesaja 42: 1 t/m 8a
Matteus 6: 22 t/m 23
Johannes 9: 1`t/m 17

Lied 285: 1 en 2

Overweging

Orgelspel

Lied 534: 1 ,2, 3 en 4

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Bloemengroet

Slotlied 416: 1, 2, 3 en 4

Zegen, met gezongen Amen                              

Diaconiecollecte 3 maart

Libanon PREDIKANTEN OPLEIDEN VOOR HET MIDDENOOSTEN

In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie.
De Near East School of Theology (NEST) in Beiroet leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers.
Het theologisch opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen.
\Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en GZB uitgezonden en werkt er als theologiedocent en studentenpastor.
Daarnaast organiseert hij vieringen en retraites voor studenten en staf.

Paasgroetenactie 2024

Paasgroetenactie 2024

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.
De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle.
Ze beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.
Op zondag 4 februari liggen de kaarten in de hal van de kerk zodat u deze mee kunt nemen naar huis om ze te schrijven, u hoeft ze zelf niet op te sturen want dat doet de Diaconie namelijk voor u.
Op zondag 11 en 18 februari kunt u ze weer in de kerk inleveren zodat ze in een keer opgestuurd kunnen worden naar de landelijk coördinator in Utrecht die de kaarten verdeeld over de verschillende gevangenissen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat.
Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen erg goed doet.
Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

De Diaconie

E-flits februari


Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.


Gemeentebezoeken
Ook deze maand weer mooie bezoeken.

Op 1 februari aan de GK Andijk. Op 26 februari de PG Badhoevedorp en op 28 februari volgt de PG Langedijk-Noord.
Heel verschillende gemeenten in heel verschillende delen van de classis, een mooi vooruitzicht!


Roadshow – de classis komt naar je toe
Met grote voortvarendheid rolt de Roadshow voort en bezoeken wij alle ringen in de classis.

We zoeken samen naar mogelijkheden om iets te doen aan het tekort aan ambtsdragers dat we in bijna alle gemeenten zien.
De volgende bijeenkomsten zijn:
12 februari: ring Hoofddorp in de Open Hof te Aalsmeer
4 maart: ring Waterland in de Taborkerk in Purmerend
3 april: ring Hilversum, De Duif in Huizen
24 april: ring Amsterdam in de Kruiskerk in Amstelveen (let op: gewijzigde plaats en datum!)
Alle kerkenraden worden dringend verzocht aanwezig te zijn.
Dat klinkt een beetje streng, maar de zorg speelt echt in elke gemeente. We kunnen en mogen daarvan niet wegkijken.
We beginnen de avond om 18.00 uur met een maaltijd en keren rond 21.00 uur huiswaarts met kansen voor onze eigen gemeente.

Enquête Roadshow
Uiteraard blijft het wat betreft de bestuurlijke samenwerking niet bij een enkele avond Roadshow.

Als classis willen wij de bestuurlijke samenwerking op de agenda houden en faciliteren waar die maar nodig is.
Daarvoor hebben wij een enquête uitgezet en die verzonden is naar alle kerkenraden die de Roadshow al hebben bijgewoond.
Een dringend verzoek aan de scriba’s om die in te vullen (10 minuten werk).
Op deze manier krijgen wij een overzicht van noodzaak en mogelijkheden en kunnen wij gemeenten verder helpen.
Zelfs als uw gemeente niets nodig heeft, graag invullen!

 Classicale Vergadering en Generale Synode
Onze eigen classicale vergadering, die oorspronkelijk was geagendeerd voor 10 februari, is verplaatst en vindt in verband met het Inspiratiefestival nu plaats op 23 april in Landsmeer. Over de agenda hoort u in een volgende E-Flits meer.

De generale synode vergadert in een extra bijeenkomst op 8 februari op Nieuw Hydepark in Doorn.
Er is slechts één onderwerp: de voorgang van het traject over het ambt. Klik hier voor agenda en stukken.

Aarnoud van der Deijl: De toekomst van de kerk
Onze collega Aarnoud van der Deijl (tot december predikant van De Ark in Hoofddorp) bezorgde de kerk een belangrijk boek:

De toekomst van de kerk. Hij maakt daarin balans op van jarenlang ‘de kerk proberen te redden’.
Onder leiding van Bert Bakker is het in drie interactieve, afwisselende zoomsessies mogelijk om verder over dit boek door te denken. Meer weten? Hier klikken!


Pas op: Protestantse Gemeenten melden e-mailfraude
Een aantal Protestantse Gemeenten kreeg recent te maken met identiteitsfraude.

Oplichters misbruiken identiteitsgegevens van de (wijk)predikant om e-mails met een verzoek om cadeaubonnen.
Ook uit mijn eigen naam en van een nepadres (p.verhoff.protestantsekerk@outlook.com) werd zo’n verzoek aan enkele van mijn contacten gericht.
Ga nooit in op verzoeken om geld of cadeaubonnen.
Bij twijfel direct navragen aan de (zogenaamde) afzender. Klik hier voor meer informatie. 

Preekinspiratie voor de Veertigdagentijd
Ben je op zoek naar betrouwbare en inspirerende achtergrondinformatie voor de preek?

De komende veertigdagentijd biedt het Bijbelgenootschap weer uitleg bij de bijbelgedeeltes uit het rooster van Bijbel Basics.
In een video en geschreven tekst wordt de passage besproken en we één of meer thema’s uit de behandelde tekst belicht.
Schrijf je in en ontvang op zeven maandagen (12 februari t/m 25 maart) een nieuwe aflevering. Meer is hier te vinden.

Hemels Groen
Ook van het Bijbelgenootschap: op vrijdag 8 maart organiseren het NBG en de Faculteit Religie en Theologie van de VU een minisymposium naar aanleiding van het boek Hemels groen van Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf.

Daarnaast laten drie gastsprekers, Marianne Thieme, Carla Dik-Faber en David Onnekink in gesprek met dit nieuwe boek zien hoe de Bijbel een inspiratiebron is voor groen denken en handelen. Hier klikken.

The Passion in je eigen gemeente
De Veertigdagentijd is een kans om het verhaal van Pasen te delen met mensen uit en van buiten de kerk.

Dat kan door een concert, wake (mét Passionkruis) of door een Passion-kijkavond te organiseren. Meer weten? Hier klikken.

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

Alkmaar-Zuid: predikant: uren overeen te komen
Amsterdam: directeur diaconie 36 uur
Amsterdam Elthetokerk: tienerwerker 10 uur
Amsterdam Oudekerkgemeente: programmamanager avonddiensten 2 uur
Amsterdam Zuidoost: predikant 18 uur
Broek op Langedijk GK: predikant 24-32 uur
Hoorn: straatpastor 16-20 uur

 

Personalia
Op 7 januari werd ds Regina Davelaar verbonden aan de PG Velsen Zuid-IJmuiden Oost. De laatste gemeente van Regina was de PG Ugchelen.

Op 14 januari werd aan de PG Laren-Eemnes verbonden ds Benedikte Bos. Benedikte kwam van Ouderkerk aan de Amstel.
Ook op 14 januari nam Herrianne Allewijn afscheid van de PG Landsmeer. Herrianne ging met emeritaat. Wij wensen Herrianne alle goeds!
Op 28 januari nam afscheid van de PG Hoorn-Zwaag-Blokker ds Tineke van Lente. Tineke ging met emeritaat, ook haar wensen we alle goeds!

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier. Deze keer: Kwart over acht.

Orde van dienst 11 februari

Voorganger: ds. Willemien Roobol
Organist     : dhr. Jacob Stam

Welkom en mededelingen

Intochtlied 218: 1, 2 en 3

Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
                     en van Jezus Christus de Heer.
Allen:            Amen
Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:            en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 218: 4 en 5

Gebed om ontferming, beantwoord met lied 301a

Glorialied:103: 1, 2 en 3

Gebed van de zondag

Eerste lezing  2 Koningen 5: 1 t/m 14

Lied 174: 1 en 2

Tweede lezing Marcus 1: 40 t/m 45

Lied 391: 1 en 2

Overweging

Muziek

Lied 835

Gebeden
Stil gebed

Onze Vader

Bloemengroet

Slotlied 1010: 1, 2 en 3

Zegen, afgesloten met een drie maal gezongen amen

Zondag 18 februari 2024. Uitdiensttreding van ons kerkgebouw

Zondag 18 februari 2024. UITDIENSTTREDING VAN ONS KERKGEBOUW, Molenvaart 421, Breezand

Dit zal een bijzondere en gedenkwaardige zondag voor menig gemeentelid worden.
Bij een uitdiensttreding van een kerkgebouw hoort ook een speciale liturgie.
Dat heet een Orde van Dienst bij een Buitengebruikstelling van een Kerkgebouw.
Die liturgie zal niet zoveel afwijken van de Orde van Dienst die we elke zondag in onze kerk volgen.
Het grote verschil zit hem aan het eind van de viering.
Dan zullen alle liturgische voorwerpen die in de kerk thuishoren in een optocht de kerk uitgedragen worden.
Denk aan: de bijbel, de kansel of lezenaar, het doopvont, liturgisch kleed, kaarsen die op dat moment op de tafel staan, de dooprol, en natuurlijk de paaskaars.
Het zou heel mooi zijn wanneer we op deze zondag ook een tafelviering houden, zodat ook het avondmaalstel en bijbehorende bekers in de optocht plaats nemen.
Dit alles zal gepaard gaan met woorden en gebed uitgesproken door onze
oud-predikant ds. Gerda Jongsma.

We zullen mensen uitnodigen om al deze voorwerpen de kerk uit te dragen.
We hopen er samen met de voorganger een mooie en gedenkvolle dienst van te maken.
Een week later zullen al deze voorwerpen weer binnengedragen worden in de (nieuwe) Samenvaart.

Namens de liturgiecommissie, Coby Moens.

Orde van dienst 25 februari

Orde van de dienst bij de ingebruikneming van het vernieuwde/oude kerkgebouw
op zondag 25 februari 2024
Protestantse Gemeente te Anna Paulowna

Thema: De toekomst van de kerk

Voorganger: ds. Edward Kooiman
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk
Pianiste      : mevr. Tilly Faas
M.m.v.: Gelegenheidskoor o.l.v. mevr. Coby Moens

Welkom en mededelingen

Intredelied Lied 280: 1, 2, 3 en 4

1)De vreugde voert ons naar dit huis
waar ‘t Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2)Dit huis van hout en steen,

dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.

3)Dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4)Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?

Moment van stilte

Groet, bemoediging en drempelgebed

V: De genade van de Heer is met u
A: OOK MET U IS DE GENADE VAN DE HEER
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige God
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: In Zijn naam zijn we hier bij elkaar
     Zijn aanwezigheid zoeken wij
     Schepper, Bevrijder, Bron van het leven,
     misschien wel te groot voor al onze woorden
     Zijn aanwezigheid zoeken wij in muziek,
     in stilte, in taal en symbolen.
     Gij die gezegd hebt ik zal er zijn
A: WEES HIER AANWEZIG.
V: Doe ons herademen in Uw ontferming,
     Roep ons in het licht van uw genade,
     opdat wij leven tot Uw eer.
A: AMEN

Gebed bij deze zondag

Glorialied: Lied 655: 1 (allen), 2 (koor), 3 (allen)

1) (allen)
Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.

2) (koor) Hij gaat u voor in wolk en vuur,

gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

3) (allen) Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

Binnenbrengen van de liturgische elementen       

Rondom de Paaskaars…

Paaskaars-lied 601: 1 (koor), 3 (allen)

1) (koor) Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één en ongeborgen
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2) (allen) Alles zal zwichten en verwaaien

wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eestgeboren,
Licht, laatste woord van Hem die leeft.

Rondom de Bijbel…

Bijbel-Lied 802: 1 (vrouwen) , 4 (mannen), 5(vrouwen) en 6 (mannen) Refrein: Allen

1) (vrouwen) Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis

naar het land dat Ik u wijs.’

Refrein: (Allen)
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

4) (Mannen) Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Refrein (allen)

5) (vrouwen) Velen, die de moed begaf

blijven staan, of dwalen af.
Hunk’rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

Refrein (allen)

6) (mannen) Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’       

Refrein (allen)
Rondom het doopvont en avondmaalstel

Doop- en avondmaals-lied 653: 1, 3 en 5

1) U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

3) Gij zijt het water ons ten leven;

de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.

5) Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.

1e lezing: Ned. Geloofsbelijdenis: Art. 27 (in eigentijdse taal)

Wij geloven en belijden één enige Katholieke of algemene Kerk. Zij is een heilige vergadering van gelovige christenen, die hun heil verwachten van Jezus Christus.

Deze heilige Kerk wordt door God bewaard en in stand gehouden in de storm van de wereld, hoewel de kerk soms een tijdlang zeer klein of zelfs tot niets schijnt te zijn geworden in de ogen van de mensen.

Deze heilige kerk is niet gelegen in –  of gebonden aan – of beperkt tot een bepaalde plaats, of gebonden aan bepaalde personen, maar zij is verspreid en verstrooid over de gehele wereld; en toch met hart en ziel samengevoegd, en verenigd in éénzelfde Geest, door de kracht van het geloof.

2e lezing: Matteüs 8: 23 t/m 27

Zingen: Psalm 127: 1 en 2

1) Wanneer de Heer het huis niet bouwt,
is alle metselwerk ten spijt,
de opbouw niets dan ijdelheid.
Wanneer de Heer de wacht niet houdt,
geen wachter, die de vijand keert,
geen stadsmuur die zijn aanval weert.

2) Voor dag en dauw reeds op te staan

en op te zijn tot ’s avonds laat,
hard werken voor slechts weinig baat
en schamel brood, ’t is niets dan waan.
Hij geeft het immers wie Hij mint,
als in de slaap, als aan een kind.

Overweging

Kort muzikaal intermezzo op de piano

Zingen: Trektocht door de tijd (Mel.: Psalm 116)

Wij maken hier een trektocht door de tijd
en onze voeten zoeken zeek’re wegen,
de rechte paden tussen vloek en zegen,
de horizont achter de eindigheid

Wij tellen dagen naar wat komen gaat
en onze harten vullen zich met leven,
met de beloften ooit de mens gegeven,
dat U het bent, die in ons midden staat.

Wij leven tastend op uw toekomst aan
en onze monden spreken van de dromen,
van visioenen, vrede die gaat komen.
Heer, maak ons klaar, om met U mee te gaan.

Dankzegging en voorbeden

Gezongen acclamatie bij de voorbeden : Adem ons open van Oosterhuis/Löwental Koor: Laat onze woorden stijgen…

Dankzegging en voorbeden: telkens afgewisseld met: Kom, adem ons open (allen)

Slotlied: Lied 419: canon

1) Wonen overal nergens thuis,
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
mensen die opstaan en leven gaan,
Mensen, veel geluk!

2) Wonen overal even thuis

Handel en wandel en huis na huis
Loven en bieden op waarheid en waan,
Wagen en winnen en verder gaan
Mensen, veel geluk.

3) Wonen, overal bijna thuis,

aarde, mijn hemel, mijn vaders huis,
stijgende sterren, de lach van de maan,
mensen die dromend een stem verstaan.
Mensen, veel geluk!
Wegzending en zegen

Orde van dienst 18 februari

1e zondag in de 40-dagen tijd. Buitendienststelling kerkgebouw                                         

Mededelingen kerkenraad                                

1 kaars wordt gedoofd

Intochtslied: 87

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Kyrie gebed, daarbij zingen we telkens na een roep om ontferming het refrein van gez. 1003

1e verhaal:  dhr. Fred Deelstra
2e verhaal: mw. Greetje Bontjes

Lied 28 : 2 en 3

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:  Kolossenzen 3: 16 en17 

Lied 657

3e verhaal: mw. Elly Pruim
4e verhaal: mw. Coby Moens

Lied 913: 1

Verkondiging

Lied 275

5e verhaal: leiding kinderdienst, Hennie en Monique

Lied 419

Dankzegging en voorbeden

Vocalgroup  zingt  lied 150a

De liturgische elementen worden onder orgelspel uit de kerkzaal verwijderd en op de tafel op het zijpodium in de hal gezet:
Kaarsen standaard met 6 kaarsen ( alle kaarsen worden gedoofd)
Kanselbijbel
Doopschaal en dooprol
Collecte schaal/zakken
Antependium
Gedenk kaarsen
Bloemen
Alle dragers gaan langs het zijraam terug naar hun plaatsen

Enkele woorden over deze bijzondere plek

We bidden het Tafelgebed “Naar U zijn wij op weg” en zingen lied 276: 3

In het middenpad  – vooraan – staat de  predikant met het brood
Verderop in het middenpad  staat de diaken bij de tafel met wijnbekertjes

Wanneer allen de kerkzaal hebben verlaten, lopen de diakenen naar voren naar de predikant.
Ieder neemt brood en wijn
De diakenen lopen met het Avondmaalsattributen de kerkzaal uit
De voorzitter van de kerkenraad loopt met de brandende paaskaars achter hen aan
De predikant volgt
Alle attributen worden op de tafel op het zij podium geplaatst 

In de hal zingen we het slotlied 418 : 1 en 3

Zegen

Diaconiecollecte 18 februari

Nederland OMZIEN NAAR GEVANGENEN

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit.
Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien.
Daarom reiken we (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.