Diaconiecollecte 19 maart

Ethiopië – Noodhulp en rampenpreventie.

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval.
Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp.
Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen.
Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten.
Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Ethiopië

Orde van dienst zondag 12 maart

Orde van dienst voor zondag 12 maart 2023
3e zondag in de 40-dagentijd
Protestantse Gemeente te Anna Paulowna

Rembrandt van Rijn: Mozes en de 10 geboden (1659)


Thema: Geboden vrijheid (over de 10 geboden)


Voorganger: ds. Edward Kooiman
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk


Welkom en mededelingen


Intredelied Psalm 139: 1 en 2

Groet en bemoediging

Waar het vandaag over gaat…

Gebed bij de zondag

Zingen lied 310: 1 en 2

1e Schriftlezing Exodus 20: 1 t/m 17
2e Schriftlezing Matteüs 5: 17 t/m 19

Zingen lied 310: 3

Gedicht: Wat zouden we vrij zijn…

Zingen lied 310: 4 en 5

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 316: 1, 3 en 4

Dankzegging en voorbeden

Nodiging

Inleidend lied 653: 2 en 5
Vredegroet
Voorganger: De vrede van de Heer zij met u
       ALLEN: OOK MET U ZIJ DE VREDE VAN DE HEER
We wensen elkaar de vrede van Christus toe

Tafelgebed
Voorganger: Verheft uw harten
        ALLEN: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
 Voorganger: Laten wij danken de Heer onze God
        ALLEN: HIJ IS ONZE DANK WAARDIG

Vervolg Tafelgebed….
uitlopend op de instellingswoorden van Jezus....
Voorganger: Als wij dan eten van dit brood en drinken van deze wijn gedenken
                    we zijn dood en vieren we zijn opstanding.
       ALLEN: MARANATHA
Voorganger: Wij bidden het gebed dat Jezus ons leerde…
       ALLEN: ONZE VADER….

Tafellied 381: 2 en 5

Uitdelingswoorden

Delen van brood en wijn/druivensap

Woorden van dank

Slotlied 791: 1, 2, 4 en 5

Wegzending en zegen

Diaconiecollecte 12 maart

Omzien naar gevangenen.

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel.
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Omzien naar gevangenen

Diaconiecollecte 9 april

Moldavië – Tamara Bucur

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter.
Tamara Bucur wil er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar er is weinig geld en weinig actieve kerkleden.
Wij ondersteunen Tamara al jaren en zij is ook door onze jongeren enkele malen bezocht.

In de dorpen rond Paicu worden kinderen en jongeren getraind om steun te geven en op te komen voor eenzame en zieke ouderen in hun dorp.
Dat heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen.
De jongeren zien wat ze kunnen betekenen voor anderen en krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde.
Ze krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de Summer school.
De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht en hulp die er is.
Tegelijkertijd biedt zij jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen en mogen wonen.

 

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna
rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Tamara Bucur

Orde van dienst zondag 5 maart

Thema: De verheerlijking op de berg

Voorganger: ds. H. Hummelen
Organist     : dhr. D. Post

Welkom en mededelingen

Intochtlied 122: 1 en 2 
Groet en bemoediging
Lied 122: 3
Entreegebed en kyriegebedf
Lied 909: 1, 2 en 3

Gebed om inspiratie van de Heilige Geest
Lezing Exodus 24: 12 t/m 18
Lied 439: 1, 2 en 4 
Lezing: Mattheus 17: 1 t/m 9

Lofprijzing: lied 339a
Overweging
Muziek
Lied 543 
Gebeden, stil gebed, Onze Vader
Bloemengroet
Slotlied 766: 1 en 3 
Zegen en Amen gezongen

Diaconiecollecte 5 maart

Palestina – Samen Bijbellezen opent deuren

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen.
Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk.
Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk.
Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. bijbel in Palestina

E-flits februari

 

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio. 

Gemeentebezoeken
Ook deze keer staan er weer mooie bezoeken in de agenda.
Op 2 februari ben ik bij de Binnenwaai op IJburg in Amsterdam.
Daarna volgen Heiloo op 6 februari, de Witte kerk in Nieuw Vennep op 13 februari, Uitgeest-Akersloot op 14 februari en Hoogkarspel-Lutjebroek op 22 februari.
Ik kijk weer naar mooie ontmoetingen uit!

Classicale Vergadering 18 februari
Eenmaal per jaar komt de classicale vergadering een hele dag bij elkaar, deze keer op zaterdag 18 februari.
We komen bijeen in de Ter Coulsterkerk in Heiloo, waar we om 10.00 uur beginnen met de viering van het Avondmaal.
Daarna bezinnen we ons in het morgendeel op de ringen. Zijn die nu een last voor gemeenten, iets waar we niet op zitten te wachten omdat het al genoeg vergt om de eigen gemeente draaiende te houden?
Of bieden ze ook mogelijkheden? We zullen een eerlijke afweging maken.
In de middag zijn er nog huishoudelijke zaken van verschillende aard af te handelen (o.a. benoemingen, verkiezing van een lid voor de generale synode), waarna we de dag zingend afsluiten.

Theatervoorstelling in de Zaanstreek
De gemeenten in de Zaanstreek organiseren samen een theatervoorstelling onder de titel ‘De poppenspeler van Warschau’.
Deze muzikale vertelvoorstelling is een ontroerend verhaal over levens die zich verweven, bezien vanuit het perspectief van vriend en vijand.
Het verhaal speelt zich af in het getto van Warschau tijdens de Tweede Wereldoorlog en is een vertelling over hoe hoop levend blijft in tijden van oorlog en chaos.
Op 17 februari om 20.00 uur in de Kogerkerk, Kerkstraat 14 Koog aan de Zaan. Toegang 7,50 (inclusief consumptie).
Een trailer is hier te vinden. Reserveren kan hier.

Dienst erfenis slavernijverleden Amsterdam
Op 5 februari een bijzondere dienst rond dit thema.
Een ruimtevullende kunstinstallatie in de Amsterdamse Oude Kerk maakt die geschiedenis tastbaar en de Oudekerkgemeente stemt de kerkdienst op zondag 5 februari daarop af.
Meer weten? Hier klikken. 

Petrus in het land op Texel
Op 21 januari was “Petrus in het land” (elke zaterdag rond de klok van 5 op NPO2) in Oosterend bij de Waddengemeente op Texel. Onder andere onze eigen Geertje de Vries spreekt over ‘Bakens voor de toekomst’. Te leuk om te missen, duhier terug kijken!

Veertigdagentijd
Voor alle informatie over de Veertigdagentijd (bloemschikkingen, kinderen, boekje ‘aan tafel’, Paasgroeten en Paaschallenge en nog veel meer), klik hier.
Voor het bestellen van kalenders voor Veertigdagen, klik 
hier.
De Veertigdagenkalender van de Vereniging voor Vrijzinnig Protestanten is hier te bestellen.

NBG-webinars + exegese voor Veertigdagentijd
In de aanloop naar Pasen biedt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap weer twee webinars aan voor predikanten en andere voorgangers.
Op maandag 20 maart gaat het over Jezus als lijdende Messias (Matheus 16: 13-12) en op maandag 27 maart over Jezus die zich bekend maakt als de opgestane Heer
(Lucas 24: 13-35).
Daarnaast biedt het NBG dit jaar voor het eerst een exegese-service voor de Veertigdagentijd.
Wie zich aanmeldt ontvangt in deze periode steeds op maandag een e-mail met toelichting en inspiratie voor de tekst voor de komende zondag.
De eerste mail komt op 20 februari. Voor informatie en aanmelding, klik hier.

Stijgende energiekosten
Energieverbruik van kerkelijke gebouwen en groeiende armoede door stijgende energieprijzen. De kerk wordt zelf geraakt door de energiecrisis en tegelijkertijd staan diaconieën voor de vraag hoe ze van betekenis kunnen zijn in een situatie van groeiende armoede in Nederland.
Wie meer wil lezen hoe hier mee om te gaan kan hier verder lezen.

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

–        Amstelveen-Buitenveldert: predikant 100%

–        Haarlem: Coördinator ongedocumenteerden (21 uur)

–        Wognum c.a.: predikant 60%

Personalia
Beroepen als predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam is ds. Martijn van Leerdam van de wijkgemeente Osdorp-Sloten te Amsterdam. Martijn heeft dit beroep aangenomen.
Beroepen door de PG Heemskerk: ds. Niels Gillebaard te Heerhugowaard. Niels heeft dit beroep aangenomen.
Ds. Charlotte Kremer-Elzinga verkast binnen onze classis. Op 29 januari nam zij afscheid van Broek in Waterland-Zuiderwoude/Uitdam en op 5 februari wordt zij verbonden aan haar nieuwe gemeente Edam.
Ook op 5 februari wordt ds. Arie de Fijter verbonden aan de Zenderkerk van de HG Huizen. Hij komt van Goudriaan en Ottoland.
Een week later, op 12 februari, wordt aan de Regenboogkerk in Hilversum verbonden ds. Oane Reitsma. Hij komt van Enschede. Oane was eerder werkzaam in NH in Koggenland en Medemblik.

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant. Deze keer over: Johnny.

Orde van dienst 26 februari

Thema: Mensen veel geluk.

Voorganger: pastor mevr. Louise Kooiman
Organist     : mevr. Hanneke Muntjewerf

Welkom en mededelingen


Intochtslied 283: 1 t/m 5

Bemoediging en groet

Zingen lied 274: 1 t/m 3

Kyrie gebed 

Zingen lied 281: 1, 5 en 10 

Inleiding dienst

Gebed bij de opening v.d. Schrift

Lezing  Psalm 23: 1 t/m 6 

Zingen lied 23c: 1 t/m 5  

Lezing Marcus : 1 t/m 12 en 15           

Zingen lied Tevreden (Melodie lied 837 Nieuwe Liedboek)
Iedereen zoekt het groot geluk ’t doel waar wij allen naar streven.

Daardoor staat meestal onder druk hoe wij het heden beleven.
Zoek niet naar ooit, bezie vandaag, toekomst is niet de grote vraag.
Kijk naar wat ons is gegeven.

Later is niet het grote doel, dwaal ook niet in het verleden.
Leef met het hart en het gevoel, wees met het kleine tevreden.
Tel wat je hebt, beleef de dag, weet wat je kunt en wat je mag.
leef in ’t geluk van het heden. Overweging                          

Orgelspel 

Zingen lied 783: 1, 2 en 3 

Voorbeden (acclamatie lied 368d)

Bloemengroet en collecte aankondiging

Zingen slotlied 419: 1, 2 en 3 

Wegzending en zegen.

Diaconie collecte zondag 26 februari

40dagentijdcollecte Kerk in Actie
Zambia – maatjes voor gezinnen zonder ouders

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos.
Het zijn 
gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd.
Lange tijd 
zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren overleden.
Maar als die ook overlijden, staan 
deze kinderen er alleen voor.
De Raad van Kerken in Zambia 
stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken.
Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna

rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Kinderen Zambia

Paasgroetenactie 2023

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten.
Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken.
Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.”

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.
Op zondag 12 februari zal er in de hal van de kerk een tafel staan met daarop de kaarten die u mee kunt nemen om te schrijven.

Nadat u de groeten op de kaarten heeft geschreven, zamelt de Diaconie de kaarten op zondag 19 en 26 februari weer in, en versturen deze naar het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht.
De kaarten worden daar gesorteerd, verdeeld en verzonden naar gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en in het buitenland.
De verzending naar de penitentiaire inrichtingen komt voor rekening van de Protestantse Kerk..  

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat.
Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet.
Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op:
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen!
Hartelijk dank!