Orde van dienst 24 januari

Thema: Geroepen… en dan?

Voorganger: ds. Laura Nagelkerke
Muziek: Ralf Nagelkerke

Welkom
Dit is een morgen (opname)
Groet en bemoediging
Muziek
Gebed om ontferming
Ere zij aan God de Vader (opname)

Gebed van de zondag
Lezing: 1 Samuel 3: 1-10
Muziek
Lezing: Marcus 1: 14-2
O waar wil jij heengaan en kan ik je volgen (opname)
Overweging
Lied 612 (gesproken met live muzikale begeleiding)

Gebeden
Collecte
Slotlied Jezus ga ons voor (opname)
Zegen

Bericht van de scriba

Beste mensen,

Weer extra maatregelen: helemaal niet meer zingen tijdens de erediensten.
Op dringend advies van de PKN zal er in onze online erediensten niet worden gezongen tot 9 februari. 
De predikant, organist en onze technicus zullen de diensten wel verzorgen, ondersteund door (video) beelden.
Hierdoor kan helaas de geplande afscheidsdienst niet doorgaan, een nieuwe datum is nog niet bekend.
Jos Slotema, Scriba

Wat is Kerkbalans precies?


Kerkbalans is een actie die direct het hart van kerkleden raakt.
De inzameling helpt lokale kerken een unieke positie in de maatschappij in te nemen en hun geloof en waarden uit te dragen.
Dat maakt Kerkbalans niet alleen een financieel verhaal, maar ook een hartsverhaal.

Denk bij een hartsverhaal aan het vele mooie werk dat lokale kerken verzetten: het omzien naar eenzame ouderen, ruimte scheppen voor een ontmoeting met God, het bieden van een ontmoetingsplek in een dorp, wijk of stad en nog vele anderen hartverwarmende verhalen.
De kerk brengt een ander perspectief in de samenleving en mede door Kerkbalans kan de kerk dit unieke perspectief blijven uitdragen.  

Wat is Actie Kerkbalans precies? De feiten op een rij:

Wat is Actie Kerkbalans?
Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij aan leden van de plaatselijke kerk wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven voor het unieke werk van hun eigen plaatselijke kerk.
Mede door Actie Kerkbalans kan de plaatselijke kerk haar positieve bijdrage leveren in het dorp, de wijk of de stad.

Hoe werkt de Actie Kerkbalans?
In januari ontvangt ieder gemeentelid het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeente.

Waarom wordt het ieder jaar opnieuw gevraagd?
Als gemeenten in januari van gemeenteleden horen wat zij toezeggen aan financiële bijdrage kan de gemeente daar haar samenbindende en unieke werk op afstemmen.

Welk bedrag is nodig?
Dat is per gemeente uiteraard verschillend. Wij draaien de vraag liever om:
Welk bedrag vindt u nodig, zodat uw gemeente een uniek en levensveranderend perspectief kan blijven uitdragen?

Waar wordt dit geld aan besteed?
Ook dit is per gemeente verschillend.
Gemiddeld draagt het geld bij aan het organiseren van vele belangrijke activiteiten, zoals jeugdactiviteiten, inspirerende kerkdiensten, geloofstoerusting, seniorenactiviteiten, persoonlijke bezoeken en de heilzame aanwezigheid van de kerk in de buurt.
De Actie Kerkbalans is verantwoordelijk voor 80 procent van de inkomsten en daardoor enorm belangrijk voor de lokale kerken om hun unieke positie in de maatschappij in te nemen.

Orde van dienst 17 januari

Thema: Als de wijn opraakt…

Voorganger: ds. Laura Nagelkerke

Welkom en mededelingen

Licht dat ons aanstoot (filmpje)
Groet en bemoediging
Muziek
Gebed om ontferming
Gloria: Psalm 66 (filmpje)
Lezing: Jesaja 62: 1-5
Muziek
Lezing: Johannes 2: 1-11
Lied 793, gesproken met live muziek eronder
Overweging
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel (filmpje)
Gebeden
Bloemengroet en collecte
Amazing Grace (filmpje)
Zegen

 

Orde van dienst 10 januari

Intochtspsalm lied 145 : 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Zingen: lied 145 : 3
Gebed om ontferming, daarbij zingen:
                                                                   Here God, ontferm U!
                                                                   Christus, ontferm U!
                                                                   Here God ontferm U!
Klein Gloria gezongen

Gebed bij de opening van de Schriften
1e lezing:  Jesaja 11 : 1 – 5
Zingen:  lied 158 a : 1
Evangelielezing:  Marcus 1 : 1 – 8
Zingen:  lied 741 : 2
Vervolg Marcus lezing:  1 : 9 – 11
Zingen: lied 526 : 2
Uitleg en verkondiging
Zingen:  gez. 496 : 1 en 3

Geloofsbelijdenis gelezen, aansluitend zingen: lied 919 : 4
Dankzegging en voorbeden
Slotlied 528 : 1, 3 en 5
Zegen

Hieronder kunt u de orde van dienst downloaden als Powerpoint presentatie.
Klik op: Orde van dienst Powerpoint

 

Moldavische pubquiz voor het goede doel

Wij, het team van Moldavië organiseren op 8 januari een pubquiz
om geld in te zamelen voor Tamara.

Tamara is een vrouw die zich inzet voor de mensen in Paicu,

Moldavië. De omstandigheden daar zijn zeer slecht. Mensen
leven in huizen die van ellende uit elkaar vallen en hebben
moeite om iedere dag eten op hun bord te krijgen.
Kinderen 
staan er alleen voor of wonen bij opa en oma,
omdat de ouders 
in de grotere steden werken.


Verder zijn er problemen, zoals mishandeling en alcoholisme.
Wij 
zijn als groep in 2016 en 2018 naar Moldavië geweest en hebben

met eigen ogen kunnen zien hoe erbarmelijk de omstandigheden zijn.
Gelukkig zorgt Tamara voor het dorp.
Ze brengt eten, 
kleding en hout om vuur te stoken in de koude winterdagen.

Daarnaast vangt ze ouderen op in een ouderentehuis en kinderen in een kindertehuis.
Het is duidelijk dat Tamara 
onmisbaar is geworden in Paicu.
Echter, het gaat niet goed met 
Tamara haar gezondheid.


Er is ontdekt dat Tamara een verhoogde intracraniële druk heeft,

wat resulteert in veel hoofdpijnklachten.
Ook heeft Tamara een 
cyste in haar kaak.
Hieraan werd zij geopereerd in Frankfurt. Dit 
was een risicovol, lang en duur proces.
Gelukkig is de operatie 
geslaagd en gaat het beetje bij beetje beter met haar.
Tamara is 
niet verzekerd voor de medische behandelingen en kan deze
kosten niet alleen betalen.

Daarom willen wij door middel van het organiseren van een 
pubquiz haar helpen.
Al het ingezamelde geld gaat naar Tamara 
haar operatie.
Bedankt voor het meehelpen!


Algemene informatie:

Datum:  8 januari 2021
Locatie: Online via Microsoft Teams
Duur:     Inloop van 19:30-20:00 / Quiz van 20:00-22:30

• Mooie prijzen te winnen voor de nummers 1, 2 en 3 !

• Bijdrage: minimaal € 3 p.p., dit is tevens het bewijs voor
   uw deelname. Hoe u dit bedrag over kunt maken wordt hieronder vermeld.

Hoe kunt u deelnemen?

1. Mail naar: moldovapubquiz@gmail.com met de daarin de
    volgende informatie teamnaam, en aantal deelnemers (2 tot maximaal 4 personen).

2. U krijgt vervolgens een uitnodigingsmail met daarin de
     beschrijving hoe het deelname proces werkt en hoe u uw
     donatie kunt over maken.

Wij wensen u namens ´Team Moldavië´ een fijne avond
en veel 
plezier !

Ook behoefte aan een rustmoment in deze warrige tijd?

We willen, met behoud van de RIVM afspraken, ook dit najaar weer een serie meditatieavonden aanbieden.
Ervaring met meditatie is niet nodig.
Iedereen, van welke overtuiging ook, is welkom om mee te doen.
We komen bij elkaar op maandagavond 20 uur in De SamenVaart, Molenvaart 421.
Fijn als u laat weten dat u komt, dan kunnen we op u rekenen.
We maken gebruik van de methode van ‘biddend bijbellezen’, oftewel Lectio Divina.
We laten de tekst vooral in stilte tot ons spreken.
U zult ervaren dat dat heel anders is dan teksten lezen met je hoofd.
Daarnaast zullen we ook andere, meer beeldende vormen van meditatie gebruiken die aansluiten bij de tekst.
Dit jaar hebben we als thema gekozen “Nieuwsgierig?”.
Voor info en opgave kunt u mailen met: Gerry Hovinga, gerry.hovinga@ziggo.nl,
of met ds. Laura Nagelkerke, domineelaura@gmail.com.

Nog even de data op een rij:
Maandag   5 oktober
Maandag 12 oktober
Maandag 19 oktober
Maandag 26 oktober
Maandag   2 november
Maandag   9 november
Maandag 16 november
Maandag 23 november

Weet u welkom! Gerry Hovinga en ds. Laura Nagelkerke.

De kerkdiensten op anderhalve meter, juli en verder….

Op zondag 5 juli hebben we in een mooie dienst kunnen ervaren hoe we met 69 kerkgangers op de vereiste afstand een plaats konden vinden.
U had zich allemaal aangemeld zodat we hierop voorbereid konden zijn.
Het koffiedrinken moet nog wel wat meer aandacht krijgen: Afstand houden tijdens een geanimeerd gesprek blijkt lastig te zijn.
Misschien kunnen we de komende zondagen ook de koffie mee naar buiten nemen als het weer dat toelaat.

U hoeft zich niet meer aan te melden, wel zal uw naam bij elk kerkbezoek worden geturfd op de lijst.
De lijsten worden ẻẻn maand bewaard en daarna vernietigd; allemaal bedacht door het RIVM voor ons aller veiligheid.
De diaken van dienst wijst u een plaats aan.

Namens de kerkenraad,

Jos Slotema (scriba)