Vacature nieuwe predikant

TWEE KONINGINNENDORPEN ZOEKEN EEN VOLTIJDS PREDIKANT

De Protestantse gemeenten Anna Paulowna en Julianadorp, twee koninginnendorpen, zijn op zoek naar een inspirerende predikant voor elk 0,5 fte.
Beide gemeente liggen in de Kop van Noord-Holland, een gebied met veel zon, strand en bollenvelden.

Durf jij het aan om te werken in twee dorpen met veel overeenkomsten, maar ook elk met zijn eigen karakter en met hen in vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan?

De vacature en informatie zijn te vinden op de websites van de beide gemeenten, www.samenvaart.nl en www.ontmoetingskerkjulianadorp.nl

Predikanten-profiel van de Protestantse gemeenten Anna Paulowna en Julianadorp

De kerkenraden van de Protestantse gemeenten Anna Paulowna en Julianadorp zoeken een fulltime predikant met een positieve, enthousiaste open uitstraling die in staat is te inspireren en een samenbindende factor is binnen beide gemeenten. 

WIJ ZOEKEN EEN:

PREDIKANT

  • Een inspirerende voorganger die een heldere uitleg geeft van de Bijbelse boodschap en deze verbinden kan met deze tijd en ons dagelijks leven
  • Een voorganger die openstaat voor oude en nieuwe vormen van liturgie.

TOERUSTER

  • Volwassenen en jongeren op levendige en actuele wijze begeleiden in geloofsvragen
  • Een bruggenbouwer tussen kerk en wereld

INSPIRATOR

  • Samen met de Protestantse gemeenten van Anna Paulowna en Julianadorp zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn.
  • Motiveren van ouders om hun kinderen te inspireren
  • Contact zoeken met jongeren en daarbij middelen gebruiken als sociale media

PASTOR

  • Ondersteunt gemeenteleden en ambtsdragers bij het vormgeven aan het pastoraat, waarin woorden ‘Ontmoeting’ en ‘Verbinding’ centraal staan.

Wij zoeken een authentiek mens, die warmte en liefde uitstraalt en diepte zoekt.

 

Voortgang t.a.v. beroepen predikant

Om tot uitvoering voor het beroepen van een predikant te komen  heeft eerst een voorbereidende commissie  een aantal keer vergaderd.
Het uitgangspunt  was om tot een gezamenlijke beroep te komen, zodat het slagingspercentage groter wordt.
De beschikbaarheid voor een predikant in Anna Paulowna is  50% fte  en voor de gemeente Julianadorp ook 50% fte.
In een gezamenlijk overleg met de classispredikant  P. Verhoef zijn we tot een overeenkomst gekomen om gezamenlijk een predikant te beroepen.
We hebben vastgesteld dat het karakter van beide kerken behouden blijft en er voldoende ruimte is voor invulling van wensen.
Wij zijn blij dat we voor Anna Paulowna  4 mensen bereid hebben gevonden om in de beroepingcommissie plaats te nemen.
De leden bij ons zijn Ab Vogel, kerkenraad; Lieske Veldhuis, gemeentelid;  Coby Moens, liturgiecommissie; Mirjam Weijdema, jeugd.
Voor Julianadorp zijn dat Elka Stolk, kerkenraad, jeugdouderling; Fija Sanders, liturgie; Koen Bruin, middengroep; Inge Prinsen, gemeentelid.
De voorbereidingscommissie wenst de beroepingscommissie veel wijsheid en succes toe.

Namens de voorbereidingscommissie.

Arjan Dijkstra; Ab Vogel; Ben Looije; Arie Dijkshoorn; Henk van ’t  Zand; Sarie Bakker en Cees van Zoest.

Ambulant predikant

Nu wij als gemeente vacant zijn heeft de kerkenraad een verzoek ingediend voor een ambulant predikant voor een periode van één jaar om te helpen binnen het pastoraat en het jeugdwerk.

Wij zijn blij Ds. Edward Kooiman uit Heiloo aan u te mogen voorstellen.
Hij is bereid deze taak op zich te nemen voor 12 uur per week.
Ds. E. Kooiman was voorheen predikant te Heiloo en Limmen en wordt nu ambulant per 1 december a.s. binnen de gemeentes Limmen en Anna Paulowna/Breezand.
Eén maal in de 6 tot 8 weken zal Ds. E. Kooiman ook in een kerkdienst voorgaan.
Wij vertrouwen op een plezierige samenwerking en een goede ontvangst binnen de gemeente.

Namens de kerkenraad,
Sarie Bakker.

Even voorstellen

Mijn naam is Edward Kooiman en vanaf 1 december j.l. ben ik in uw gemeente werkzaam als ambulant predikant voor twaalf uur in de week.
In overleg met een afvaardiging van de kerkenraad hebben we afspraken gemaakt over de aard van mijn werkzaamheden.

Die werkzaamheden beperken zich tot het voorgaan in kerkdiensten (eens per 6 a 8 weken), het leiden van uitvaarten, (crisis)pastoraat, en wellicht ook een beetje advisering van de jeugdactiviteiten.

In principe is de dinsdag mijn vaste werkdag in Anna Paulowna, maar bij uitvaarten of andere crisissituaties ben ik flexibel in mijn tijd.
Ik heb in De SamenVaart een ruimte waar ik kan werken tussen de bezoeken door.
Ik kan er tussen de middag een broodje eten, afspraken maken maar ook eventueel afspreken met mensen die – om welke reden dan ook – liever daar afspreken dan bij hen thuis. Inmiddels heb ik er al verschillende bezoeken op zitten, die natuurlijk ook een beetje het karakter hebben van kennismaking met de kerkelijke gemeente.

Een verdere kennismaking hopen we vorm te geven in de kerkdienst van zondagmorgen 22 januari a.s.
Een ambulant predikant is een ‘tijdelijke predikant’ en doet daarom geen intrede en hoeft ook niet te worden ‘bevestigd’.
Maar er is wel voor gekozen om een enkel woord te wijden aan de verbintenis en een belofte van geheimhouding uit te spreken.
In de deze dienst, waarin ik zelf hoop voor te gaan, zal dat gebeuren in samenspraak met de voorzitter van de kerkenraad.

Begin december heb ik afscheid genomen van de Protestantse Gemeente te Heiloo waar ik, samen met mijn partner Hanneke Ruitenbeek, dertien jaar part-time predikant ben geweest.
Daarvoor werkten we samen in de protestantse Gemeente te Odijk, en daarvoor werkte ik als kerkelijke agogisch werker in Wezep.
Nu werk ik volledig als ambulant predikant, zij het nog steeds part-time.
Naast mijn werkzaamheden in Anna Paulowna ben ik tegelijk ook werkzaam in de Protestantse gemeente van Limmen en in de Protestantse gemeente van Uitgeest en Akersloot. Daarmee zult u natuurlijk ook kunnen begrijpen dat ik niet volledig de vacante predikantsplaats kan vervangen, maar ik hoop wel dat ik in de komende tijd iets waardevols kan bijdragen aan uw kerkelijke gemeente.
De eerste contacten in Anna Paulowna zijn bijzonder plezierig en dus heb ik daar alle vertrouwen in.

Ds. Edward Kooiman
072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl