Predikanten-profiel van de Protestantse gemeenten Anna Paulowna en Julianadorp

Twee dorpen zoeken een voltijds predikant (1 FTE).
Onze voorkeur gaat uit naar de invulling van de voltijdse vacature maar vulling van 0,5 FTE per gemeente behoort ook tot de mogelijkheden.
Om een beter beeld te geven bij het eigen karakter van de twee gemeenten is er per gemeente een profielschets opgesteld.

Profielschets Protestantse Gemeente Anna Paulowna.
Anna Paulowna is een welvarend dorp in de kop van Noord Holland.
Naast veel families die in de bloembollensector werkzaam zijn, wonen er ook marinemensen en forensen die dankzij de goede treinverbinding in 1 uur tijd Amsterdam kunnen bereiken.
Anna Paulowna is de hoofdkern van de gemeente Hollands Kroon.

Strand en duinen liggen op fietsafstand.
We genieten van veel frisse lucht, want het kan hier flink waaien, daardoor hebben we ook veel zonuren.

Er wordt veel aan sport/recreatie en cultuur gedaan en ook de basisscholen bieden alle mogelijkheden voor opgroeiende kinderen.
De kerk is voor ons een plaats van ontmoeting, waar we op verschillende manieren geïnspireerd worden.
De zondagse liturgie moet helder en eigentijds zijn.

We houden van zingen en muziek in alle smaken en bieden eens per 2 maanden een bijzondere dienst aan. Koffiedrinken na afloop is vaste prik.
Naast de wekelijkse diensten worden er in de stille week ook vespers gehouden.
We hebben een zeer enthousiaste en creatieve jeugdcommissie die altijd op zoek is naar nieuwe inspiratie en jeugd.
Binnen en buitenkerkelijk.

Pastoraat vormt een belangrijk onderdeel van onze gemeente.
Op dit moment zitten wij in een verhuis fase, de gemeente gaat naar de “oude” Hervormde Kerk in de kern van Anna Paulowna.
Naar verwachting begin 2024.

De verbinding met de maatschappij komt tot uiting in een goedlopende voedselbank, waar veel kerkleden hun steentje aan bijdragen.
Daarnaast zit er in de voormalige pastorie een kringloopwinkel. Die goed bezocht wordt door inwoners van Anna Paulowna en omgeving.

Jaarlijks vindt er een kerkveiling plaats, waar veel plezier wordt beleefd.
Naast 2 gemeente-avonden, genieten we ook van een filmavond of een creatieve avond in de vorm van een quiz.
Kinderkerstnachtdienst vormt een hoogtepunt voor vele kinderen, ouders en grootouders vanuit het hele dorp.
Nieuwe projecten/ideeën zijn in ontwikkeling, zoals maaltijden voor jong en oud.

Wij zijn op zoek naar een voorganger die verbinding kan leggen tussen al die radertjes, die samen het kerk-uurwerk vormen.
We zoeken iemand die ons kan inspireren, stimuleren, begeleiden en ondersteunen waar nodig.
Het spreekwoordelijke schaap met de 5 poten is niet nodig, 3 poten zijn al voldoende.

Scan de onderstaande QR-code voor meer (praktische) informatie en een sfeerimpressie van onze gemeente.

De invulling van de vacature is flexibel en wordt per gemeente samen met de predikant verder uitgewerkt.
Vanuit de gemeenten wordt in overleg een passende woning aangeboden.
We kijken er naar uit om samen met een nieuwe predikant onze gemeente te blijven inspireren!

 

Ambulant predikant

Nu wij als gemeente vacant zijn heeft de kerkenraad een verzoek ingediend voor een ambulant predikant voor een periode van één jaar om te helpen binnen het pastoraat en het jeugdwerk.

Wij zijn blij Ds. Edward Kooiman uit Heiloo aan u te mogen voorstellen.
Hij is bereid deze taak op zich te nemen voor 12 uur per week.
Ds. E. Kooiman was voorheen predikant te Heiloo en Limmen en wordt nu ambulant per 1 december a.s. binnen de gemeentes Limmen en Anna Paulowna/Breezand.
Eén maal in de 6 tot 8 weken zal Ds. E. Kooiman ook in een kerkdienst voorgaan.
Wij vertrouwen op een plezierige samenwerking en een goede ontvangst binnen de gemeente.

Namens de kerkenraad,
Sarie Bakker.

Even voorstellen

Mijn naam is Edward Kooiman en vanaf 1 december j.l. ben ik in uw gemeente werkzaam als ambulant predikant voor twaalf uur in de week.
In overleg met een afvaardiging van de kerkenraad hebben we afspraken gemaakt over de aard van mijn werkzaamheden.

Die werkzaamheden beperken zich tot het voorgaan in kerkdiensten (eens per 6 a 8 weken), het leiden van uitvaarten, (crisis)pastoraat, en wellicht ook een beetje advisering van de jeugdactiviteiten.

In principe is de dinsdag mijn vaste werkdag in Anna Paulowna, maar bij uitvaarten of andere crisissituaties ben ik flexibel in mijn tijd.
Ik heb in De SamenVaart een ruimte waar ik kan werken tussen de bezoeken door.
Ik kan er tussen de middag een broodje eten, afspraken maken maar ook eventueel afspreken met mensen die – om welke reden dan ook – liever daar afspreken dan bij hen thuis. Inmiddels heb ik er al verschillende bezoeken op zitten, die natuurlijk ook een beetje het karakter hebben van kennismaking met de kerkelijke gemeente.

Een verdere kennismaking hopen we vorm te geven in de kerkdienst van zondagmorgen 22 januari a.s.
Een ambulant predikant is een ‘tijdelijke predikant’ en doet daarom geen intrede en hoeft ook niet te worden ‘bevestigd’.
Maar er is wel voor gekozen om een enkel woord te wijden aan de verbintenis en een belofte van geheimhouding uit te spreken.
In de deze dienst, waarin ik zelf hoop voor te gaan, zal dat gebeuren in samenspraak met de voorzitter van de kerkenraad.

Begin december heb ik afscheid genomen van de Protestantse Gemeente te Heiloo waar ik, samen met mijn partner Hanneke Ruitenbeek, dertien jaar part-time predikant ben geweest.
Daarvoor werkten we samen in de protestantse Gemeente te Odijk, en daarvoor werkte ik als kerkelijke agogisch werker in Wezep.
Nu werk ik volledig als ambulant predikant, zij het nog steeds part-time.
Naast mijn werkzaamheden in Anna Paulowna ben ik tegelijk ook werkzaam in de Protestantse gemeente van Limmen en in de Protestantse gemeente van Uitgeest en Akersloot. Daarmee zult u natuurlijk ook kunnen begrijpen dat ik niet volledig de vacante predikantsplaats kan vervangen, maar ik hoop wel dat ik in de komende tijd iets waardevols kan bijdragen aan uw kerkelijke gemeente.
De eerste contacten in Anna Paulowna zijn bijzonder plezierig en dus heb ik daar alle vertrouwen in.

Ds. Edward Kooiman
072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl