Predikanten-profiel van de Protestantse gemeenten Anna Paulowna en Julianadorp

De kerkenraden van de Protestantse gemeenten Anna Paulowna en Julianadorp zoeken een fulltime predikant met een positieve, enthousiaste open uitstraling die in staat is te inspireren en een samenbindende factor is binnen beide gemeenten. 

WIJ ZOEKEN EEN:

PREDIKANT

  • Een inspirerende voorganger die een heldere uitleg geeft van de Bijbelse boodschap en deze verbinden kan met deze tijd en ons dagelijks leven
  • Een voorganger die openstaat voor oude en nieuwe vormen van liturgie.

TOERUSTER

  • Volwassenen en jongeren op levendige en actuele wijze begeleiden in geloofsvragen
  • Een bruggenbouwer tussen kerk en wereld

INSPIRATOR

  • Samen met de Protestantse gemeenten van Anna Paulowna en Julianadorp zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn.
  • Motiveren van ouders om hun kinderen te inspireren
  • Contact zoeken met jongeren en daarbij middelen gebruiken als sociale media

PASTOR

  • Ondersteunt gemeenteleden en ambtsdragers bij het vormgeven aan het pastoraat, waarin woorden ‘Ontmoeting’ en ‘Verbinding’ centraal staan.

Wij zoeken een authentiek mens, die warmte en liefde uitstraalt en diepte zoekt.

 

Voortgang t.a.v. beroepen predikant

Om tot uitvoering voor het beroepen van een predikant te komen  heeft eerst een voorbereidende commissie  een aantal keer vergaderd.
Het uitgangspunt  was om tot een gezamenlijke beroep te komen, zodat het slagingspercentage groter wordt.
De beschikbaarheid voor een predikant in Anna Paulowna is  50% fte  en voor de gemeente Julianadorp ook 50% fte.
In een gezamenlijk overleg met de classispredikant  P. Verhoef zijn we tot een overeenkomst gekomen om gezamenlijk een predikant te beroepen.
We hebben vastgesteld dat het karakter van beide kerken behouden blijft en er voldoende ruimte is voor invulling van wensen.
Wij zijn blij dat we voor Anna Paulowna  4 mensen bereid hebben gevonden om in de beroepingcommissie plaats te nemen.
De leden bij ons zijn Ab Vogel, kerkenraad; Lieske Veldhuis, gemeentelid;  Coby Moens, liturgiecommissie; Mirjam Weijdema, jeugd.
Voor Julianadorp zijn dat Elka Stolk, kerkenraad, jeugdouderling; Fija Sanders, liturgie; Koen Bruin, middengroep; Inge Prinsen, gemeentelid.
De voorbereidingscommissie wenst de beroepingscommissie veel wijsheid en succes toe.

Namens de voorbereidingscommissie.

Arjan Dijkstra; Ab Vogel; Ben Looije; Arie Dijkshoorn; Henk van ’t  Zand; Sarie Bakker en Cees van Zoest.