Vacature nieuwe predikant

TWEE KONINGINNENDORPEN ZOEKEN EEN VOLTIJDS PREDIKANT

De Protestantse gemeenten Anna Paulowna en Julianadorp, twee koninginnendorpen, zijn op zoek naar een inspirerende predikant voor elk 0,5 fte.
Beide gemeente liggen in de Kop van Noord-Holland, een gebied met veel zon, strand en bollenvelden.

Durf jij het aan om te werken in twee dorpen met veel overeenkomsten, maar ook elk met zijn eigen karakter en met hen in vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan?

De vacature en informatie zijn te vinden op de websites van de beide gemeenten, www.samenvaart.nl en www.ontmoetingskerkjulianadorp.nl

Orde van dienst zondag 1 januari 2023


“Licht in de duisternis”

Voorganger: ds. Johan Moens
Organist     : dhr. Henny v/d Kraats

Welkom en mededelingen

Openingslied 513: 1 en 2

Groet :

Voorganger: De Heer zij met u
Allen          : Ook met u zij de Heer

Lied 513: 3 en 4

Kyrie gebed

Lied 274: 1, 2 en 3

Lezing: Johannes 1 : 1 t/m 12

Korte overdenking

Lied 213: 1 en 2

Gebeden,
Voorganger: Zo bidden wij

Allen          : Lied 368 (Doe lichten over ons…2 x)
Stil gebed
Onze Vader

Zegen
God zal met je mee gaan , als licht in je ogen
Als lamp voor je voet, als hand op je hooft
En arm om je schouder, als baken bij ontij en verte die wenkt
Als groet op je lippen en hoop in je hart
Als stem die je uitdaagt en woord dat je voor gaat.

Orde van dienst kerstviering 25 december

Voorganger: ds. Ariadne Brokerhof
Organist     : mevr. Hanneke Muntjewerf
M.m.v. Muziekvereniging Wieringerwaard


Muziekvereniging WW speelt: Medieval Christmas, deel 3


Welkom en mededelingen.                   


Zingen lied  477: 1, 2 en 4 (Komt allen tezamen)

Stil gebed

Groet en bemoediging

Zingen : Lied  476: 1 en 3 (Nu zijt wellekome)        

Aansteken kerstkaars(en) door Roan en Sepp

                                               Nacht.

Zingen lied 483: 1 en 3 (Stille nacht)                                  

Gebed

Muziekvereniging WW speelt: Concerto d’aranjuez

Schriftlezing: Micha 4: 1 t/m 4 en 5: 1

                                               Lied van Hoop.

Schriftlezing: Lucas 2: 1 t/m 15

Zingen Lied  487: 1 en 2 (Eer zij God in onze dagen)        

Preek

Muziekvereniging WW speelt: Gabriellas Sang                                              

                                              Licht.

Gedicht:  “ laten we licht zijn voor elkaar”

Muziekvereniging WW speelt: Morricone’s Melody

Gebeden  –  stil gebed  –  Onze Vader

Zingen lied 478: 1 en 4 (Komt verwondert u hier mensen) 

Zegen.
De zegen wordt beantwoord met: “Ere zij God”.


Bij het verlaten van de kerk speelt Muziekvereniging Wieringerwaard:

Jingle Bells en A Gospel Christmas (eventueel nog Joy!)

 

Diaconiecollecte zondag 25 december

Sta op voor kinderen in de knel
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie.
Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber.
Kerk in Actie komt voor hen op.
Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun.
Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.
In de loop van 2022 maken we bekend welk kinderproject het meest urgent is en ons kerstproject wordt.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Kinderen in de knel.

18 december “Service of Lessons & Carols”.

Dienst van schriftlezingen en kerstliederen


Zondag 18 december 2022 –  10.00 uur

De SamenVaart
Breezand/Anna Paulowna


Dit jaar een week voor kerst in de dienst op zondag 18 december de prachtige, in Engeland traditionele dienst voor jong en oud op weg naar Kerstmis: ‘Service of Lessons and Carols’.

Hoewel deze dienst van negen lezingen afgewisseld met bekende liederen vanaf eind vorige eeuw vooral in de Anglicaanse kerk vorm heeft gekregen, is de traditie al veel ouder. De structuur kan worden teruggevoerd tot het vroegere kloosterleven.
Oorspronkelijk konden deze gezongen psalmen alleen door een geoefende ‘schola cantorum’ worden uitgevoerd.
Om het dichter bij het “gewone” kerkvolk te brengen heeft men deze vervangen door gemakkelijker te zingen liederen en gezangen.
Het genre van ‘carols’ of kerstliederen leende zich daarvoor bij uitstek.

Voor deze dienst zijn liederen gekozen die door een ieder mee te zingen zijn.
Mooie melodieën met o.a. teksten van hedendaagse dichters als Oosterhuis, Sytze de Vries en Ad den Besten.
De negen lezingen van Genesis via de profeten tot de evangelisten worden, zoals in de anglicaanse diensten gebruikelijk, afgewisseld met koorzang en gemeentezang.

Een vocaal ensemble zal diverse mooie koorstukken van o.a. Praetorius, Rights, Berlioz en Rutter zingen.
Een bijzondere kerstdienst voor iedereen met medewerking van velen.
Zeer zeker de moeite waard!
Arjan Dijkstra

 

Orde van dienst zondag 11 december

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk. Alkmaar
Organist     : dhr. Kors Jan Snoeij


Welkom en mededelingen


Intochtslied 22: 1, 2 en 3

Votum en groet

Kuriegebed

Glorialied 450 : 1, 2 en  3

1e lezing Jesaja 40: 1 t/m 11 

Lied 145a: 1, 4 en 5

2e lezing Mattheüs 3: 1 t/m 12

Lied 447: 1, 2 en 3

Preek

Lied 456b: 1 en 2 allen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 vrouwen, 7 en 8 allen

Gebeden

Slotlied 440: 1 en 4

Zegen

Diaconiecollecte zondag 11 december

Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar.
Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang 
onzeker.
Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra.
Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Asielzoekerscentra.

Orde van dienst zondag 4 december

Voorganger: mevr. Erzsébet Thomasse
Organist     : dhr. Edwin Hinfelaar

(Oefenen geef ons vrede…??)

Welkom & mededelingen

Lied 23b: 1, 2 en 5

Lied: 1005: 1, 2 en 5 

Gebed om de nood van de wereld

Lied: Geef ons vrede Heer

God is …

God is …

Lezing: Exodus 20: 1 t/m 17

Lied 320: 1 en 5 

Lezing: Mattheus 22: 36 t/m 40

Overdenking

Muzikaal intermezzo

Gedicht: geïnspireerd op 1 kor 13

Lied: 791: 1, 2, 4, 5 en 6

Dank en voorbeden

Onze vader

Muzikaal intermezzo: Claudia de Breij (video)

Slotlied 416: 1, 2, 3 en 4 

Zegen