Orde van dienst zondag 1 oktober

Voorganger: ds. Henk Koolhaas. Aalsmeer.
Organist     : mevr. Thilly Faas

ORDE VAN DIENST (NLB  en NBV21)                                       

Welkom en mededelingen

Opening > psalm 105: 1, 10 en 15 (Loof God de Heer, en laat ons blijde)

Stil gebed

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer; 
A; Amen
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: en het werk van zijn handen niet loslaat

Lied 753: 1, 2 en 3 (Er is een land van louter licht)
Kyriegebed  753: 4, 5 en 6 (Maar ach de stervelingen staan)

Richtlijnen  psalm 24 : 2 en 3 (Wie is de mens die op zal gaan)

Gebed  670 : 1, 3 en 6 (Kom, Schepper God, o Heilige Geest),

Lied 422 : 1, 2 en 3 (Laat de woorden die we hoorden)

1e lezing Numeri 10 : 29 t/m  36

Lied 655: 1, 2, 3, en 4  (Zing voor de Heer een nieuw gezang!)

2e lezing Efeze 3 : 13 t/m 21 

Lied 364 : 1, 2 en 5 (Hoor Gij ons aan!)

Preek ‘Ga mee” 

Lied 825: 1, 3 en 4 (De wereld is van Hem vervuld,)

Gebed

Slotzang lied  654 : 2, 4 en 6 (Maar wij verkozen ’t duister meer)

Uitzending en zegen

Lied425 (Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen)

Wie o wie heeft voor ons spullen???

Samen met Erzsébet hebben we weer plannen bedacht voor het nieuwe seizoen van de  Minivaart!

Omdat het komende seizoen “de verhuizing” een belangrijke plek gaat innemen in onze gemeente, willen wij het met de Minivaart hebben over “je vertrouwde plek verlaten”!
Wat daar allemaal bij komt kijken wanneer je moet vluchten en alles of iedereen moet achterlaten!

Dit doen wij natuurlijk op een kindvriendelijke manier, maar hebben we uw hulp bij nodig.

Wij zijn op zoek naar 2 “lappenpoppen” van ongeveer 120 cm lang. Het gaat om een jongens- en een meisjespop! Misschien is er wel iemand die de poppen voor ons wil maken??

Daarnaast willen we graag de ruimte weer inrichten wat goed bij het thema past.
Dus zijn we op zoek naar rubberboten. Mogen best klein zijn, dan gebruiken we er een paar.
Ze gaan niet echt in het water hoor!

Ook willen we graag zwemvesten lenen en roeispanen.
En heeft u ze tussendoor zelf nodig, dan kan dat hoor!

Alvast bedankt!

Groeten Monique, Mirjam, Anneke, Paul en Hennie (0628696891)

E-Flits september 2023 

E-flits – september 2023

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.

Tweede periode classispredikant van 5 jaar
Op 1 september 2018 begon ik als classispredikant. Die benoeming was voor 5 jaar en liep dus recent af.
Ik prijs mijn gelukkig dat de classicale vergadering mij eerder dit jaar voor een tweede (en overigens ook laatste, de kerkorde schrijft maximaal 10 jaar voor) periode heeft benoemd.
Classispredikant zijn is een pittige maar ook mooie taak, die ik voor mezelf altijd omschrijf als: met gemeenten meedenken over hoe we in deze tijd kerk kunnen zijn. Een kort en helder artikel over de taken van een classispredikant is hier te vinden.
Sinds een paar dagen ben ik dus aan mijn tweede periode bezig, en ik zie daar naar uit.
Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe antwoorden en andere vormen. Ik ben daarvoor ook graag de komende 5 jaar beschikbaar.
Aarzel niet om me te vragen mee te denken!

Gemeentebezoeken
Het seizoen begint weer en dus staan er ook weer gemeentebezoeken in de agenda.
Op 5 september is Diemen aan de beurt en op 19 september volgt Edam.
Op 26 ben ik bij de GK in Broek op Langedijk en tot slot op 5 oktober in de Noorderkerk in Amsterdam. Mooie bezoeken om het jaar mee te beginnen!


Roadshow – de classis komt naar je toe: 21 september ring Alkmaar
In dit nieuwe seizoen bezoeken wij als breed moderamen van de classis alle ringen in Noord-Holland.
Vrijwel alle gemeenten hebben immers te maken met een tekort aan ambtsdragers.
Toch willen wij niet dat gemeenten maar eindeloos samengaan en zo steeds grotere eenheden gaan vormen.
De kerk moet dichtbij de mensen blijven. Bestuurlijk samenwerken kan dan oplossingen bieden.
Gemeenten blijven zelfstandig, met eigen geld, een eigen gebouw en eigen diensten, maar werken bestuurlijk samen.
Hierover gaan wij met alle gemeenten in gesprek.

21 september: ring Alkmaar in Heiloo

17 oktober: ring Noordkop in Schagen

6 november: ring Haarlem in Velserbroek

30 november: ring West-Friesland in Hoogkarspel

De overige ringen volgen in 2024. Alle kerkenraden worden dringend verzocht aanwezig te zijn.
Dat klinkt een beetje streng, maar de zorg speelt ook in elke gemeente. We kunnen en mogen daarvan niet wegkijken.
We beginnen de avond om 18.00 met een maaltijd en keren rond 21.00 uur huiswaarts met kansen voor onze eigen gemeente.
Een inspirerende avond die je niet wilt missen!

 Classicale vergadering
Op 13 september is er weer een classicale vergadering in Landsmeer.
Op de agenda staan onder andere de opheffing van de GK Krabbendam, consideraties en de jaarverslagen van de classis en van de classispredikant. 

Edam en Volendam samen verder
Op 23 juli hebben ze het gevierd, met een dienst die begon in de Grote kerk van Edam en die eindigde in het Stolphoevekerkje van Volendam.
Beide gemeenten gaan samen verder als één Protestantse Gemeente Edam-Volendam.
Wij wensen hun geluk met het afronden van het traject van samengaan en veel zegen op hun huwelijk!

Interview Rachelle van Andel
Een mooi interview met onze collega Rachelle van Andel (predikant Vrijburg, Amsterdam) is hier te lezen.

Training vertrouwenspersonen
Veel gemeenten hebben al (een) vertrouwensperso(o)n(en).
Nog blijer zijn wij als classis dat gemeenten ook vaak samen vertrouwenspersonen aanstellen, soms in ringverband.
Natuurlijk moeten zij ook getraind worden. Voor alle informatie over en aanmelding voor die trainingen, klik hier.

Drie nieuwe classispredikanten
Een classispredikant wordt benoemd voor 5 jaar, daarna is nog eenmaal een periode voor 5 jaar mogelijk (zie boven).
Voor 3 van mijn collega’s was – omdat zij in de buurt kwamen van hun pensioengerechtigde leeftijd) – dit het moment om te stoppen met hun werk als classispredikant.
Wij zwaaien uit: Wim Beekman (classis Friesland), Jaap van Beelen (Gelderland Zuid en Oost) en Julia van Rijn (Zuid-Holland Noord.
Samen waren wij pioniers in het classispredikantschap. Met weemoed nemen wij afscheid.
Gelukkig mogen er ook drie nieuwe collega’s verwelkomd worden.
Dat zijn: Mark van Pelt (Zuid-Holland Noord), Riemer Praamsma (Friesland) en Ada Rebel Gelderland Zuid en Oost.
Wij zien uit naar hun komst!

PThU-onderzoek De Digitale Kerk
Veel gemeenten zijn sinds Corona aan het streamen geslagen. Sommigen zien daarin kansen voor de kerk, anderen zijn sceptischer.
Om een goed beeld te krijgen van wat er op dit gebied allemaal gebeurt en van daaruit te kijken of en hoe er kansen zijn voor de kerk, voert onze eigen PThU (in samenwerking met buitenlandse partners) een groot onderzoek uit. Input van gemeenten is daarbij essentieel.
Kijk daarom eens hier en doe op welke manier dan ook mee aan het onderzoek.

Collecte kinderen in Oekraïne
Van 20 tot en met 25 november 2023 is de landelijke collecteweek van Kerk in Actie. De opbrengst is bestemd voor kinderen in Oekraïne.
Kerk in Actie zoekt hiervoor collectanten en coördinatoren om in heel Nederland te collecteren.
Ik heb het zelf een aantal malen gedaan, een prachtige ervaring! Aanmelden kan
hier. Niet twijfelen, maar doen!Personalia
Conny Bakhuis werd beroepen door de HG Bennebroek. Zij nam het beroep aan er werd op 9 juli aan de gemeente verbonden.
Conny blijft daarnaast werkzaam in de PG Abbenes en als voorzitter van het classicale college voor de visitatie.
Aangenomen: het beroep uitgebracht door Wognum c.a. op ds Marianna Gaastra te Nijenslee-Vledder

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier. Deze keer over: Ik wil eraf.

Orde van dienst 24 september (Startzondag)

Voorganger: ds. Helene Perfors
Organist     : dhr. Rene Sytsma

Thema:  “Hoop die blijft”

Welkom en mededelingen

Intochtlied psalm 122: 1 en 3

Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer
Allen:            Amen

Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:            en het werk van zijn handen niet loslaat.

Psalm 122a kyrie en gloria 

Gebed van de zondag

Zingen: Alles wacht op U vol hoop! (zanggroep)

Lezing: Jona 3

Lied 155: 1 t/m 5

Lezing: Marcus 10: 23 t/m 27

Lied 155: 6 t/m 9

Gedicht – Nieuw
Die nieuwe wereld, die komt anders
dan wij dachten en hoopten.
Zij komt met droogte wolven overstroming
aardbevingen brandende wouden,
luchtlagen verzadigd van CO2
misbruikte kinderen liegende kerken
met wreed getwitter in smoking
naakt in vernedering komt zij.
En wij aanschouwen en omhelzen haar,
zijn in haar. Niet wetend hoe verder.
Wij zullen stilte zingen, oefening
in solidariteit en volharding.
Wij zijn, zeg maar, van geloof hoop en liefde
deze drie – de grootste is de liefde.

Overweging

Muziek

Lied Het lied van Micha  “in het laatste van de dagen zal het zijn”  (zanggroep)

Dank- en voorbeden
respons na het ‘zo bidden wij’: lied 367

Bloemengroet

Dienst van de Tafel

Vredegroet
V: de vrede van de Heer zij met u
A: OOK MET U ZIJ DE VREDE VAN DE HEER

We wensen elkaar de vrede van Christus toe

Tafelgebed:
V: verheft uw harten
A: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
V: Laten wij danken de Heer onze God
A: HIJ IS ONZE DANK WAARDIG

…vervolg tafelgebed
Als wij dan eten van dit brood en drinken van deze wijn
gedenken we zijn dood en vieren we zijn opstanding
Maranatha

…vervolg tafelgebed:
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot u, o God, met dit brood en deze beker en wij bidden u: gedenk hem die zich voor ons heeft gegeven en aanvaard het teken van onze toewijding, laat zijn Geest ons bezielen, dat wij elkaar nabij zijn en staande houden als een levend bewijs dat liefde bestaan kan, dat hoop doet leven en dat geloof niet uitgestorven is.
Zo houden wij uw naam hoog, zo danken wij u God, omdat u liefde bent, door Jezus, die ons heeft leren bidden: Onze Vader…

Tafellied : gezongen door kwintet
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar die niets hebben: wie zal hen hieraan deel geven?
En is die weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen
heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

Uitdelingswoorden

Delen van brood en wijn/druivensap

Lied ‘Moge het delen van dit brood” tijdens de rondgang

Dankgebed

Slotlied 425
Zegen uit Iona
Moge God die erbij is als de zon opgaat en ondergaat en als je de zee oversteekt, onderweg je schreden richten.
Moge God, die je nabij is als je zit en als je staat, je met liefde omringen en je
bij de hand leiden.
Moge God, die je wegen kent en de plaatsen waar je uitrust bij je zijn in je taak op aarde, het goede nieuws zijn dat je deelt en je op de eeuwige weg leiden.
Amen.

Bij de zegen: (zanggroep)
Gij levende  eerste en laatste, moeder  vader God onspreekbaar boven onze woorden uit.
Zegen uw mensen die hier nu zijn en al uw mensen waar ook ter wereld,
Doe lichten over ons uw Aangezicht en geef ons vrede.

Orde van dienst zondag 17 september

Voorganger: ds. F. Omta
Organist     : dhr: E. Hinfelaar


Welkom

Intochtslied (staande): 218: 1, 2, 3 en 4  (Dank u …)

Bemoediging & Groet

Kyriegebed, na elke intentie  zingen wij:

 Lofprijzing 

Zingen lied 146a: 1 en 5

Toelichting thema – verhaal kinderen

Evangelie-lezing: Mattheus 13: 53 t/m 58   (geen duimbreed)
Hij kwam aan in zijn vaderstad en gaf de bewoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stomverbaasd waren en zeiden: ‘Hoe komt hij aan die wijsheid en hoe kan hij die wonderen doen? 55Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn moeder, en Jakobus en Josef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers? 56En wonen zijn zusters niet allemaal bij ons? Waar heeft hij dat alles dan vandaan?’ 57
En ze namen aanstoot aan hem, moesten niets van hem hebben.
Maar Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie.’
58En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof.

Orgelspel

Lezing: Handelingen 28: 11 – 15
(Paulus komt na een lange zeereis, met o.a. schipbreuk voor de kust van Malta,
eindelijk in Rome aan, waar hij zich op de Keizer had beroepen
)
11Na drie maanden vertrokken we met een schip dat op het eiland had overwinterd. Het was een schip uit Alexandrië met de Dioscuren als boegbeeld.
12We deden de haven van Syracuse aan, waar we drie dagen bleven liggen.
13Daarna lichtten we de ankers weer en kwamen we aan in Regium.
De volgende dag stak er een zuidenwind op, zodat we binnen twee dagen Puteoli bereikten.
14Daar troffen we leerlingen aan, die ons uitnodigden om een week bij hen te blijven. Vervolgens gingen we op weg naar Rome.
15De leerlingen, die van onze komst hadden gehoord, kwamen ons vanuit Rome tegemoet tot Forum Appii en Tres Tabernae, en toen Paulus hen zag dankte hij God en vatte moed. 

Lied 736 : 1, 2 en 3 (Dat ons zorgen en werken ….)

Preek

Lied 686: 1 en 2

Gebeden, dank en  voorbeden  –  Onze Vader    

Slotlied 713: 1,  2 en 5

Zegen en zending.

Diaconiecollecte 17 september

Werelddiaconaat Myanmar
Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan.
In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten.
Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen.
Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen.
Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

 

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Myanmar

Diaconiecollecte 24 september

Avondmaalscollecte Syrië
Kerk als plek van hoop en herstel

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest.
Voor mensen in Syrië is het
voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land.
De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.
Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen.
Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Syrië

Startzondag 24 september

Bericht van de liturgiecommissie

Op zondag 24 september willen we het nieuwe kerkseizoen starten met een viering rondom woorden, gedachten, vertalingen en liedteksten van de dit jaar op Paasmorgen overleden theoloog-dichter Huub Oosterhuis.

Een bijzonder mens die een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt, sinds de jaren 60 op de kerkelijke beleving/eredienst zowel in Katholiek als Protestants kerkelijk Nederland en daarbuiten (België, Duitsland).

Sinds 1973 zijn er een aantal liederen in onze liedbundel verschenen. In het liedboek van 2013 is dat aantal toegenomen. Maar er is nog zoveel meer.

Wij willen met een samengestelde zanggroep en kwartet o.a. een gezongen tafelgebed en nodiging zingen.  Verder een gezongen en gesproken visioen over hoe een nieuwe wereld eruit kan zien en een aantal liturgische momenten.

Een leuke uitdaging voor de zangers!  We starten in week 34 met de voorbereiding.
De dienst staat onder leiding van ds. Helene Perfors.

Wij hopen dat jullie met velen aanwezig zullen zijn om samen het kerkelijk seizoen volop leven in te blazen.

Na afloop is er een samenzijn met hapjes en drankjes.

 

Namens de liturgie commissie:  Coby Moens.

 

Orde van dienst zondag 3 september

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk
Organist     : dhr. H. van de Kraats

Intochtslied 75: 1 en 7
Votum en groet
Kuriegebed
Glorialied 274
Gebed
1e Schriftlezing  Romeinen 12: 9 t/m 21
Lied 971
2e Schriftlezing Mattheus 9: 1 t/m 8
Lied 534
Preek
Lied 845
Gebeden
Slotlied 755
Zegen