Orde van dienst 24 januari

Thema: Geroepen… en dan?

Voorganger: ds. Laura Nagelkerke
Muziek: Ralf Nagelkerke

Welkom
Dit is een morgen (opname)
Groet en bemoediging
Muziek
Gebed om ontferming
Ere zij aan God de Vader (opname)

Gebed van de zondag
Lezing: 1 Samuel 3: 1-10
Muziek
Lezing: Marcus 1: 14-2
O waar wil jij heengaan en kan ik je volgen (opname)
Overweging
Lied 612 (gesproken met live muzikale begeleiding)

Gebeden
Collecte
Slotlied Jezus ga ons voor (opname)
Zegen

Bericht van de scriba

Beste mensen,

Weer extra maatregelen: helemaal niet meer zingen tijdens de erediensten.
Op dringend advies van de PKN zal er in onze online erediensten niet worden gezongen tot 9 februari. 
De predikant, organist en onze technicus zullen de diensten wel verzorgen, ondersteund door (video) beelden.
Hierdoor kan helaas de geplande afscheidsdienst niet doorgaan, een nieuwe datum is nog niet bekend.
Jos Slotema, Scriba

Wat is Kerkbalans precies?


Kerkbalans is een actie die direct het hart van kerkleden raakt.
De inzameling helpt lokale kerken een unieke positie in de maatschappij in te nemen en hun geloof en waarden uit te dragen.
Dat maakt Kerkbalans niet alleen een financieel verhaal, maar ook een hartsverhaal.

Denk bij een hartsverhaal aan het vele mooie werk dat lokale kerken verzetten: het omzien naar eenzame ouderen, ruimte scheppen voor een ontmoeting met God, het bieden van een ontmoetingsplek in een dorp, wijk of stad en nog vele anderen hartverwarmende verhalen.
De kerk brengt een ander perspectief in de samenleving en mede door Kerkbalans kan de kerk dit unieke perspectief blijven uitdragen.  

Wat is Actie Kerkbalans precies? De feiten op een rij:

Wat is Actie Kerkbalans?
Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij aan leden van de plaatselijke kerk wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven voor het unieke werk van hun eigen plaatselijke kerk.
Mede door Actie Kerkbalans kan de plaatselijke kerk haar positieve bijdrage leveren in het dorp, de wijk of de stad.

Hoe werkt de Actie Kerkbalans?
In januari ontvangt ieder gemeentelid het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeente.

Waarom wordt het ieder jaar opnieuw gevraagd?
Als gemeenten in januari van gemeenteleden horen wat zij toezeggen aan financiële bijdrage kan de gemeente daar haar samenbindende en unieke werk op afstemmen.

Welk bedrag is nodig?
Dat is per gemeente uiteraard verschillend. Wij draaien de vraag liever om:
Welk bedrag vindt u nodig, zodat uw gemeente een uniek en levensveranderend perspectief kan blijven uitdragen?

Waar wordt dit geld aan besteed?
Ook dit is per gemeente verschillend.
Gemiddeld draagt het geld bij aan het organiseren van vele belangrijke activiteiten, zoals jeugdactiviteiten, inspirerende kerkdiensten, geloofstoerusting, seniorenactiviteiten, persoonlijke bezoeken en de heilzame aanwezigheid van de kerk in de buurt.
De Actie Kerkbalans is verantwoordelijk voor 80 procent van de inkomsten en daardoor enorm belangrijk voor de lokale kerken om hun unieke positie in de maatschappij in te nemen.

Orde van dienst 17 januari

Thema: Als de wijn opraakt…

Voorganger: ds. Laura Nagelkerke

Welkom en mededelingen

Licht dat ons aanstoot (filmpje)
Groet en bemoediging
Muziek
Gebed om ontferming
Gloria: Psalm 66 (filmpje)
Lezing: Jesaja 62: 1-5
Muziek
Lezing: Johannes 2: 1-11
Lied 793, gesproken met live muziek eronder
Overweging
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel (filmpje)
Gebeden
Bloemengroet en collecte
Amazing Grace (filmpje)
Zegen

 

Orde van dienst 10 januari

Intochtspsalm lied 145 : 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Zingen: lied 145 : 3
Gebed om ontferming, daarbij zingen:
                                                                   Here God, ontferm U!
                                                                   Christus, ontferm U!
                                                                   Here God ontferm U!
Klein Gloria gezongen

Gebed bij de opening van de Schriften
1e lezing:  Jesaja 11 : 1 – 5
Zingen:  lied 158 a : 1
Evangelielezing:  Marcus 1 : 1 – 8
Zingen:  lied 741 : 2
Vervolg Marcus lezing:  1 : 9 – 11
Zingen: lied 526 : 2
Uitleg en verkondiging
Zingen:  gez. 496 : 1 en 3

Geloofsbelijdenis gelezen, aansluitend zingen: lied 919 : 4
Dankzegging en voorbeden
Slotlied 528 : 1, 3 en 5
Zegen

Hieronder kunt u de orde van dienst downloaden als Powerpoint presentatie.
Klik op: Orde van dienst Powerpoint

 

Moldavische pubquiz voor het goede doel

Wij, het team van Moldavië organiseren op 8 januari een pubquiz
om geld in te zamelen voor Tamara.

Tamara is een vrouw die zich inzet voor de mensen in Paicu,

Moldavië. De omstandigheden daar zijn zeer slecht. Mensen
leven in huizen die van ellende uit elkaar vallen en hebben
moeite om iedere dag eten op hun bord te krijgen.
Kinderen 
staan er alleen voor of wonen bij opa en oma,
omdat de ouders 
in de grotere steden werken.


Verder zijn er problemen, zoals mishandeling en alcoholisme.
Wij 
zijn als groep in 2016 en 2018 naar Moldavië geweest en hebben

met eigen ogen kunnen zien hoe erbarmelijk de omstandigheden zijn.
Gelukkig zorgt Tamara voor het dorp.
Ze brengt eten, 
kleding en hout om vuur te stoken in de koude winterdagen.

Daarnaast vangt ze ouderen op in een ouderentehuis en kinderen in een kindertehuis.
Het is duidelijk dat Tamara 
onmisbaar is geworden in Paicu.
Echter, het gaat niet goed met 
Tamara haar gezondheid.


Er is ontdekt dat Tamara een verhoogde intracraniële druk heeft,

wat resulteert in veel hoofdpijnklachten.
Ook heeft Tamara een 
cyste in haar kaak.
Hieraan werd zij geopereerd in Frankfurt. Dit 
was een risicovol, lang en duur proces.
Gelukkig is de operatie 
geslaagd en gaat het beetje bij beetje beter met haar.
Tamara is 
niet verzekerd voor de medische behandelingen en kan deze
kosten niet alleen betalen.

Daarom willen wij door middel van het organiseren van een 
pubquiz haar helpen.
Al het ingezamelde geld gaat naar Tamara 
haar operatie.
Bedankt voor het meehelpen!


Algemene informatie:

Datum:  8 januari 2021
Locatie: Online via Microsoft Teams
Duur:     Inloop van 19:30-20:00 / Quiz van 20:00-22:30

• Mooie prijzen te winnen voor de nummers 1, 2 en 3 !

• Bijdrage: minimaal € 3 p.p., dit is tevens het bewijs voor
   uw deelname. Hoe u dit bedrag over kunt maken wordt hieronder vermeld.

Hoe kunt u deelnemen?

1. Mail naar: moldovapubquiz@gmail.com met de daarin de
    volgende informatie teamnaam, en aantal deelnemers (2 tot maximaal 4 personen).

2. U krijgt vervolgens een uitnodigingsmail met daarin de
     beschrijving hoe het deelname proces werkt en hoe u uw
     donatie kunt over maken.

Wij wensen u namens ´Team Moldavië´ een fijne avond
en veel 
plezier !

Om bij stil te staan

Om bij stil te staan.

Als u bidt, ga in uw binnenkamer…

                                                                  Mattheus 6: 5 – 8

Stilte, was het eerste woord dat bij mij opkwam, denkend aan dit nieuwe jaar.
De scholen en bedrijven, de straten en de winkels vallen weer stil voor het overgrote deel.
Veel in ons leven valt opnieuw weer een aantal weken stil.
Hoe ga je om met die stilte? Wordt je er nerveus en onrustig van?
Want niets doen, dat kan toch eigenlijk niet?
Mis je de afleiding? Of vind je het juist wel fijn, even niets moeten.
Is het eigenlijk meer van hetzelfde, omdat het leven toch al zoveel rustiger is dan het weleens is geweest? Of een mengeling van allerlei?
Stilte doet veel met mensen. Soms wil je er wel gillend van wegrennen, soms verwelkom je haar.
Maar zeker met alle vragen en onzekerheden van dit moment zal stilte lang niet altijd prettig voelen.
Daarom is zo’n lock down ook soms best zwaar, voor iedereen.
Mentaal, psychisch, maar ook spiritueel. Want waar is als alles stilvalt iets van God te vinden?

Toch zegt Jezus hier in Mattheus voor niets dat je de stilte moet opzoeken om te kunnen bidden.
Zonder omhaal van woorden, zonder vertoon van vroomheid, alleen jij en God. In alle eenvoud en kwetsbaarheid.
Daar kan geloof en vertrouwen groeien.
Ook in ons geloof worden we misschien op dit moment wel even op onze basis teruggeworpen.
Een digitale kerkdienst is fijn als alternatief, en wat ben ik dankbaar voor de mensen die zich maar weer blijven inzetten om dat mogelijk te maken!
Maar uiteindelijk is op dit moment de grote vraag hoe ik zelf, thuis, op mijn manier, blijf zoeken naar verbinding met de Ene.
En dat is een uitdaging.
Want stilte met God uithouden is niet eenvoudig.
Dat wisten de oude woestijnvaders al.
Je zult eerst het rumoer in jezelf moeten aankijken en daar mee moeten omgaan.
Je zult het moeten uithouden met: er gebeurt niets. Verwachtingen moeten loslaten.
Zodat in die stilte God de ruimte krijgt om te spreken.
Misschien wel een mooie uitdaging om die stilte die ons wordt zo aan het begin van het jaar juist te gebruiken om dichter bij onszelf en dichter bij God te komen. Misschien worden we in die stilte wel aangespoord om bewustere keuzes te maken in het komende jaar.
Wat is werkelijk belangrijk?
Wat geeft mijn leven werkelijk kleur en zin, los van alle franje?
Wat zou ik komend jaar anders willen, als we de draad weer kunnen oppakken?
Ik wens u allen toe dat de stilte die nu noodgedwongen op ons pad komt dwars door alles heen tot heilzame stilte mag worden.
Voor uzelf, voor ons als gemeenschap, als samenleving, als wereld.

Om bij stil te staan

                                                   Om bij stil te staan

                Over engelen en mensen, en engelen van mensen

De kerstverhalen staan bol van de engelen.
Zo zou Zacharias een engel hebben gezien, en Maria.
Jozef en de wijzen dromen van engelen.
En de herders zien zelfs een heel engelenkoor.
Er wordt ons eigenlijk weinig verteld over hoe ze eruitzien.
Alleen dat er een enorm helder licht om hen heen is. Zo helder dat mensen ervan schrikken.
En dus eigenlijk ook niet goed kunnen kijken.
Een lichtende gestalte en een stem.
Met een boodschap.

Als je mensen vraagt of ze weleens een engel hebben ontmoet, dan vertellen ze vaak een verhaal over een engel van een mens.
Iemand die ze heeft gered. Iemand die op het juiste moment voor je deur staat of belt.
Van die momenten die meer dan toevallig zijn.
Van die bijzondere wonderlijke verhalen.
Dat zijn momenten dat we elkaar boven het dagelijkse uittillen en een knipoog van Gods liefde kunnen zijn voor elkaar.
In de brief aan de Hebreeën worden we zelfs opgeroepen om gastvrijheid te bewaren.
Want, zo staat er dan in hoofdstuk 13, zo hebben sommigen zonder het te weten engelen gehuisvest.
Zeker in deze tijd dat we meer dan anders een warm gebaar kunnen gebruiken een mooie associatie.
Engelen van mensen. We kunnen het voor elkaar zijn.
Maar het beeld gaat toch niet helemaal op, als we naar de engelen in het kerstverhaal kijken.

Het gaat in de Bijbel namelijk vooral om wat die engel komt zeggen, en minder om wat de engel doet.
Een engel is in de Bijbelse verhalen altijd een boodschapper.
Iemand die je iets te zeggen heeft van Godswege.
Een belofte, of een waarschuwing. Of een bemoediging.
Wie weet komt er toch vaker een engel op mijn pad dan ik denk.. in een gesprek, in iets dat ik lees, misschien wel iets dat binnen in me opkomt.
Zo de verhalen lezend ga ik voortaan toch nog iets zorgvuldiger proberen te luisteren….

Om bij stil te staan

Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet

Jakobus 5: 16

Een collega vertelt dat iemand in een persoonlijk gesprek vroeg om te bidden of corona maar weg kon gaan.
Het voorbeeld roept een aardige discussie op onder de collega predikanten, kunt u zich wel voorstellen.
De één zou hier uit respect voor de overtuiging van de pastorant gehoor aan geven, de ander zou toch ook liever bij zichzelf blijven en het gebed ombuigen tot een gebed om kracht voor ieder in de huidige moeilijke situatie.

Op internet gaat een initiatief rond om te bidden voor Rutte in plaats van te discussiëren of de maatregelen die hij en de zijnen nemen al dan niet juist zijn.
De man heeft geen kritiek, maar gebed nodig om zijn bizar moeilijke taak van dit moment te vervullen, is de gedachte erachter.

Beide berichten bracht me weer eens tot nadenken over wat bidden is.
Juist in deze tijd van onzekerheid en vragen komt dat thema weer boven. We willen wel bidden, maar hoe dan?
Heeft het wel zin? Er lijkt al een hele tijd zo weinig te veranderen. En dan hebben we het nog alleen over de zorgen die corona brengt.
Er is zoveel gaande als je er oog voor hebt. Zit de Eeuwige te slapen terwijl wereldwijd de IC’s weer volstromen?
Of kan God er ook niets aan doen en heeft bidden dan niet zo veel zin?
Of heb ik zelf dan iets niet goed gedaan dat mijn hartenkreet niet lijkt te worden gehoord?

Al die vragen komen eigenlijk neer op die ene vraag  die er aan vooraf gaat: wat verwacht ik eigenlijk van God als ik bid?
In de brief van Jakobus, staat mooi verwoord: Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet (Jakobus 5: 16).
Maar wat is dan die kracht van gebed? Dat heeft natuurlijk weer te maken met hoe je naar God kijkt.

Ik ga als mens niet te bidden om God op andere gedachten te brengen.
Het zou wel erg hoogmoedig zijn om dat te denken en het zou van God een marionet van onze menselijke wensen en verlangens maken.
Een iets te menselijk gedachte God ook wat mij betreft.
Nee, ik als mens heb het nodig om te bidden. Ik wil mijn zorgen en blijdschap en verlangens delen. Ik bid om me te verbinden met Zijn liefde. Bidden verandert niet de situatie als bij toverslag, maar gebed verandert mij wel.
En daarmee verandert het mijn kijk op en mijn omgaan met wat er is.
En dat verandert de dingen wel degelijk. De Geest die in ons bidt met woordeloze zuchten, zoals Paulus zo mooi zegt in zijn brief aan de gemeente in Rome, brengt zo wonderen tot stand.
Al biddend krijg ik weer meer oog voor het wonder dat er in deze gebroken wereld ook is.
Daarom bid ik.
Juist nu bid ik. Om rust en ruimte, om geduld en om geloof en goede moed.
En ja, ook ik spreek mijn hoop en verlangen uit dat alle zorgen en angst en ziek en zeer van dit moment een einde mogen hebben.
Maar wel als mijn menselijke verlangen.
Als hartenkreet.
Ik bid zodat ik gesterkt met de kracht van de Ene, het mijne kan doen om de angst en de zorgen in mij en om mij heen een beetje lichter te maken.
Ik bid om zo een schakeltje in het geheel van Gods rijk te zijn.
Ja, bidden doet veel. Ik kan niet zonder.