Orde van dienst Palmzondag 2 april

Voorganger: ds. J. van Aller
Organist     : dhr. E. Sytsma

Hype of hoop?
Over het vreemde koningschap van Jezus.
Stel je voor dat koning Willem Alexander in Amsterdam een officieel bezoek zou brengen, en dat hij dan op een oude roestige fiets zou aankomen.
Zo ongeveer zal het gevoeld hebben voor degenen die ten tijde van de intocht van Jezus in Jeruzalem, dachten dat er een nieuwe koning zou komen.
Ja, die kwam er ook , maar anders dan zij ( en wij..? ) hoopten.
Er ontstaat een hype van overspannen verwachting  echt niet iets exclusiefs van onze tijd die net zo snel weer omslaat: ‘Heden Hosanna’, morgen ‘Kruisig hem’ .
Het roept de lastige maar wezenlijke vraag op, wat wij bedoelen met de woorden ‘Uw Koninkrijk kome’ , uit het ‘Onze Vader’.
Een prachtig beeld van de bekende theoloog en kunstenaar  Ruud Bartlema drukt iets uit van die heel andere manier waarop Jezus van Nazareth zijn koningschap zag: dienstbaar en liefdevol.


Thema:
Hype of hoop?

Welkom en mededelingen

Intochtlied 680: 1 en 2
Groet en bemoediging
Lied: 680: 4
Gebed om ontferming
Lied: 547.
Verhaal: Het wonder van het licht, Duits sprookje
Lezing: Lukas 19: 29 t/m 38

Lied 556: 1, 2 en 5
Overweging

Muziek
Lied 900 (enkele malen herhalen)  
Gebeden
Stil gebed

Onze Vader
Bloemengroet
Slotlied 425
Zegen

Diaconiecollecte 2 april

Oekraïne – Kerk voor de samenleving.

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop.
Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog.
Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien in eigen dorp of stad.
Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft.

 

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna
rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. O
ekraïne

 

Theaterdienst op zondag 23 april

Op zondag 23 april is er een theaterdienst in De SamenVaart.
Neem familie, buren en vrienden mee, hoe meer zielen, hoe meer vreugd.Na ons de zondvloed
Verhalend theater
Met Erik Jan Tillema en Victor Posch

Bij het woord ‘zondvloed’ denken veel mensen aan Noach en zijn ark vol met dieren terwijl een vloedgolf de wereld verzwolg.
Maar in de wereldreligies komen meer zondvloedverhalen voor met daarin hoofdrollen voor geïrriteerde goden, gigantische vissen en mammoeten die niet in de boot stapten en daardoor uitstierven.
Deze verhalen zijn op dit moment actueler dan ooit, want met de dreigende zeespiegelstijging staat ons mogelijk een nieuw zondvloedverhaal te wachten.
In deze theatervoorstelling vertelt Erik Jan Tillema over zijn eigen relatie met de zee en verbindt hij de verhalen uit verschillende tradities met de actualiteit om zich zo af te vragen: komt na ons de zondvloed? Soms komisch, soms ernstig, maar altijd met het water tot aan zijn lippen.
De veelzijdige muzikant Victor Posch begeleidt hem op piano, saxofoon, dwarsfluit en met zang.
Eerder maakten Tillema en Posch een voorstelling over scheppingsverhalen waarmee ze in theaters door het hele land speelden.

 Over de spelers:
Erik Jan Tillema is theatermaker, schrijver en voorganger van de protestantse gemeente Zijpe.
Hij publiceerde onder andere ‘De man die zijn ezel opvouwt. De mooiste verhalen uit alle religies’.
Victor Posch is al jaren een veel geziene gast op de Nederlandse podia, speelt tenor- en altsaxofoon, dwarsfluit, piano, diverse percussie-instrumenten, geeft saxofoon les, schrijft verhalen voor verhalenvertellers en vertelvoorstellingen, is bandleider, componeert muziek voor musicals, theaterstukken, treedt op als straatmuzikant en organiseert jazzworkshops.

Uitnodiging Gemeenteavond woensdag 19 april om 20:00 uur

Beste Gemeenteleden,

De Kerkenraad nodigt U van harte uit voor een Gemeenteavond die gehouden wordt op woensdagavond 19 april om 20.00 in de hal van de kerk.
Hierbij staan de volgende punten op de agenda:

  1. Financieel jaarverslag Kerk en Diaconie
    (op leestafel in de hal van de kerk ter inzage vanaf 1 april)
  2. Voortgang beroepingswerk. 

Pauze

  1. Voortgang verhuizing naar de voormalig Nederlands Hervormde Kerk.
  2. Gespreksonderwerp: kerk zijn in de samenleving. Toekomstvisie van de PKN Anna Paulowna.

Als kerkenraad vinden wij een goede communicatie tussen gemeente en kerkenraad erg belangrijk, we hopen dat U allen aanwezig kunt zijn.

Nieuw is dat bij dringende vragen over punt 1 u zich al voor de gemeenteavond per e-mail tot de kerkrentmeesters (kerkrentmeesters@samenvaart.nl) en de diaconie kunt wenden.

Namens de kerkenraad,
Otto Kisman, Scriba

E-flits – maart 2023

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.

Gemeentebezoeken
Ook deze maand staan er weer mooie bezoeken in de agenda.
Op 8 maart ben ik in Anna Paulowna.
Daarna sla ik een weekje over omdat ik dan met de classispredikanten een paar dagen op Hydepark ben.
Op 21 maart volgt St Pancras en op 29 maart Rijsenhout.
Tot slot staat op 3 april Zuiderkogge in de  agenda.
Veel om naar uit te zien!

Ring Noordkop in Middenmeer: Proeven en Praten
De ring Noordkop kwam op 11 januari bij elkaar in Middenmeer.
Meer dan 40 gemeenteleden uit 8 gemeenten aten samen en spraken tussen de gangen door.
Onderwerp was ons voedselsysteem dat flink onder druk staat.
De stikstofwaarden dwingen ons tot een ander soort landbouw, maar boeren zijn er ook nog.
Hoe kan het anders, beter? Makkelijke antwoorden zijn er niet, maar aan bewustwording werd gewerkt.
Over de ontmoeting en de gesprekken verder lezen? Dat kan hier.

Bergen in Oekraïne
Al jaren woonden er relatief veel Oekraïners in Bergen. Veel vluchtelingen vonden dus na het uitbreken van de oorlog hun weg naar Bergen.
Vanaf het begin heeft zich de Ruïnekerk voor hen een gastvrij thuis getoond. Maar daar hield het niet mee op.
Na een overweldigende collecte en zoals ze zelf zeggen ‘door eigen kunde en bijbelse mazzel’ was de PG Bergen in staat 15 generatoren met een waarde van 28.000 euro naar Oekraïne te sturen om de koude winter door te komen.
Kijk hier voor het filmpje en de blijdschap daarover in Oekraïne.
Bergen en Alkmaar worden even door elkaar gehaald, maar dat mag de pret niet kreuken.

Betondorp Bloeit
In november 2022 werd pioniersplek Betondorp Bloeit de tweede kerngemeente binnen de Protestantse Kerk.
In de synodevergadering van 11 februari werd dit bijzondere moment gemarkeerd: voorganger ds. Margrietha Reinders presenteerde haar nu zelfstandige kerngemeente aan de synodeleden en verzorgde ook een opening die alle synodeleden ontroerde.
Dat mag je niet missen en daarom kun je hier verder lezen (en kijken).

Lutherse gemeenten Alkmaar en Amsterdam samen verder
Op zaterdag 14 januari ondertekenden vertegenwoordigers van de Evangelisch-
Lutherse Gemeenten Alkmaar en Amsterdam in de Oude Lutherse Kerk (Amsterdam) de akte van fusie om gezamenlijk de toekomst tegemoet te treden.
De voormalig zelfstandige lutherse gemeente Alkmaar werd daarmee een 
‘huisgemeente’ van de lutherse gemeente Amsterdam.
Bekijk de livestream van de vesper in de Oude Lutherse Kerk hier.

Oecumenisch Platform en meer
In 2017 werd de oecumenische raad van kerken in Noord-Holland opgeheven.
Dat betekent niet dat er geen oecumenische activiteiten meer zijn. Die zijn vooral lokaal, maar toch ook op provinciaal niveau.
Voor dat laatste is het Oecumenisch Platform Noord-Holland verantwoordelijk. Tweemaal per jaar organiseren zij een activiteit.
Meer is hier te vinden.
Een van de initiatieven die ondersteund wordt is friend4friend, een jeugddiaconale activiteit waarbij jonge statushouders gekoppeld worden aan Nederlandse jongeren.
Meer weten? Hier k
likken.

Synodevergadering 11 februari
Ook in de synode is er besef van het gebrek aan bestuurskracht bij veel plaatselijke gemeente.
Lees hier verder hoe de kerk er mee denkt om te gaan.
Verder hier meer over hoe de synode sprak over het project ‘Thuisgevers’ voor statushouders, over de nieuwe ambtsvisie en over het project ‘Seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties’.

Landelijke Open Kerkendag
Op tweede pinksterdag, 29 mei 2023, wordt de landelijke Open Kerkendag gehouden.
De derde editie van de Open Kerkendag staat in het teken van het kerkinterieur.
Het Nederlandse landschap staat bekend om de torenspitsen en kerken, maar wat schuilt er nu precies achter al die stenen façades? In de
Nederlandse kerken is zóveel kunst en erfgoed te zien, dat je zonder overdrijving van musea kunt spreken.
Wie meer wil weten of mee wil doen, kan hier verder lezen.

 Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:

Personalia
Ds. Sjaak Visser wisselde binnen de classis. Op 12 maart neemt hij afscheid van Zaandam, een week later wordt hij verbonden aan Oostzaan.
Mooi om daar direct onder te vermelden: Saskia van Meggelen nam een beroep aan naar de Wilheminakerk in Bussum. Saskia komt over van de PG Breda.
Nog een wisseling binnen de classis: Niels Gillebaard neemt op 12 maart afscheid van Heerhugowaard en wordt op 26 maart verbonden aan Heemskerk.

Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant. Deze keer over: Achttien

Orde van dienst zondag 26 maart

Voorganger: ds. J.A. de boer
Organist:    : dhr. E. Hinfelaar


Thema: ‘de goddelijke spagaat’

Welkom

VOORBEREIDING
Intochtslied 43: 1, 2 en 3
Stilte
Bemoediging en groet
Voorbereidingsgebed
Kyriegebed
Lied  534

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Lezing  Exodus 6: 2 t/m 8

Lied  105: 1, 3 en 17
Lezing Lucas 13: 1 t/m 9
Lied  313: 1, 2, 3 en 5
Preek 
Muziek

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Lied  841
Gebeden
Bloemengroet
Collectedoelen
Slotlied  538:1, 3 en 4

Wegzending en zegen

Diaconiecollecte 26 maart

Bangladesh – Kansen creëren voor jongeren.

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog.
Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt.
Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken.
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden.
Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Jongeren Bangladesh

Orde van dienst zondag 19 maart

Voorganger: ds. M. Braamse
Organist     : dhr. H. v/d Kraats

 

Thema: Bron van licht


Welkom en mededelingen

Intochtlied 121: 1, 3 en 4
Groet en bemoediging
Gebed
Lied 281: 1 t/m 6
Gebed van de zondag
Lezing Joh 9: 1 t/m 12

Overweging deel 1
Lied 858
Lezing Joh 9: 13 t/m 23

Overweging deel 2
Lied 600

Lezing Joh 9: 24 t/m 34
Overweging deel 3

Lied 534
Gebeden, Stil gebed, Onze Vader
Bloemengroet
Slotlied 463
Zegen

Diaconiecollecte 19 maart

Ethiopië – Noodhulp en rampenpreventie.

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval.
Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp.
Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen.
Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten.
Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Diaconie PKN Anna Paulowna rek.nr. NL31RABO 0303 1515 60 o.v.v. Ethiopië

Orde van dienst zondag 12 maart

Orde van dienst voor zondag 12 maart 2023
3e zondag in de 40-dagentijd
Protestantse Gemeente te Anna Paulowna

Rembrandt van Rijn: Mozes en de 10 geboden (1659)


Thema: Geboden vrijheid (over de 10 geboden)


Voorganger: ds. Edward Kooiman
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk


Welkom en mededelingen


Intredelied Psalm 139: 1 en 2

Groet en bemoediging

Waar het vandaag over gaat…

Gebed bij de zondag

Zingen lied 310: 1 en 2

1e Schriftlezing Exodus 20: 1 t/m 17
2e Schriftlezing Matteüs 5: 17 t/m 19

Zingen lied 310: 3

Gedicht: Wat zouden we vrij zijn…

Zingen lied 310: 4 en 5

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 316: 1, 3 en 4

Dankzegging en voorbeden

Nodiging

Inleidend lied 653: 2 en 5
Vredegroet
Voorganger: De vrede van de Heer zij met u
       ALLEN: OOK MET U ZIJ DE VREDE VAN DE HEER
We wensen elkaar de vrede van Christus toe

Tafelgebed
Voorganger: Verheft uw harten
        ALLEN: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
 Voorganger: Laten wij danken de Heer onze God
        ALLEN: HIJ IS ONZE DANK WAARDIG

Vervolg Tafelgebed….
uitlopend op de instellingswoorden van Jezus....
Voorganger: Als wij dan eten van dit brood en drinken van deze wijn gedenken
                    we zijn dood en vieren we zijn opstanding.
       ALLEN: MARANATHA
Voorganger: Wij bidden het gebed dat Jezus ons leerde…
       ALLEN: ONZE VADER….

Tafellied 381: 2 en 5

Uitdelingswoorden

Delen van brood en wijn/druivensap

Woorden van dank

Slotlied 791: 1, 2, 4 en 5

Wegzending en zegen