ANBI

De Protestantse Kerk Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomenstenbelasting en is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Enkele gegevens ten behoeve van de ANBI-regelgeving betreffende de kerkelijke gemeente en diaconie zijn op deze pagina weergegeven.

ANBI – Kerkrentmeesters

 1. Naam van de gemeente: Protestantse Gemeente Anna Paulowna
 2. Het RSIN- of fiscaal nummer: 821059506
 3. Contactgegevens:
  Protestantse gemeente Anna Paulowna
  Telefoonnummer: zie website
  Website: www.samenvaart.nl
  Adres: Molenvaart 21
  Postcode: 1761 AA
  Plaats: Anna Paulowna
  Postadres: Molenvaart 23
  Postcode: 1761 AA
  Plaats: Anna Paulowna
 4. Bestuurssamenstelling: zie bijlage.
 5. Het eigen beleidsplan: zie bijlage.
 6. Het beloningsbeleid: zie bijlage.
 7. De doelstelling van de instelling: zie bijlage
 8. Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie bijlage.
 9. Een financiële verantwoording: zie Jaarrekening 2023/Begroting 2024                                                           

ANBI – Diakenen

 1. Naam van de diaconie: Diaconie Protestantse Gemeente Anna Paulowna
 2. Het RSIN- of fiscaal nummer: 823694872
 3. KvK nr.: 76353397.
 4. Contactgegevens:
  Protestantse gemeente Anna Paulowna
  Telefoonnummer: zie website
  Website: www.samenvaart.nl
  Adres: Molenvaart 21
  Postcode: 1761 AA
  Plaats: Anna Paulowna
  Postadres: Molenvaart 23
  Postcode: 1761 AA
  Plaats: Anna Paulowna
 5. Bestuurssamenstelling: zie bijlage.
 6. Het eigen beleidsplan: zie bijlage.
 7. Het beloningsbeleid: zie bijlage.
 8. De doelstelling van de instelling: zie bijlage.
 9. Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie bijlage.
 10. Een financiële verantwoording: zie Jaarrekening 2023/Begroting 2024