Orde van dienst zondag 5 maart

Thema: De verheerlijking op de berg

Voorganger: ds. H. Hummelen
Organist     : dhr. D. Post

Welkom en mededelingen

Intochtlied 122: 1 en 2 
Groet en bemoediging
Lied 122: 3
Entreegebed en kyriegebedf
Lied 909: 1, 2 en 3

Gebed om inspiratie van de Heilige Geest
Lezing Exodus 24: 12 t/m 18
Lied 439: 1, 2 en 4 
Lezing: Mattheus 17: 1 t/m 9

Lofprijzing: lied 339a
Overweging
Muziek
Lied 543 
Gebeden, stil gebed, Onze Vader
Bloemengroet
Slotlied 766: 1 en 3 
Zegen en Amen gezongen

Geplaatst in Overige.