Protestantse Gemeente Anna Paulowna

Beleidsplan 2013-2016 en Plaatselijke regeling.

 

Hartelijk welkom op onze site!

Met deze site beoogt de Protestantse Gemeente te Anna Paulowna informatie beschikbaar te stellen, die onze gehele gemeente betreft. De informatie is tweeledig, namelijk in de eerste plaats het verschaffen van duidelijkheid over de samenstelling en structuur van onze kerkelijke gemeente en in de tweede plaats de activiteiten die hieruit voortvloeien en de faciliteiten die hiervoor geboden worden.

Uw op-en/of aanmerkingen, aanvullingen etc zijn altijd welkom. Stuur deze naar:

webmaster@samenvaart.nl

-commissie website-

Algemeen

Onze Protestantse Gemeente, welke deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland, is een federatie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Anna Paulowna, Breezand en Wieringerwaard.
Op 1 mei 2004 zijn de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden landelijk verenigd. Samen vormen zij de Protestantse Kerk in Nederland, de "PKN".
Op 10 december 2008 werd de fusie-akte tussen de Nederlandse Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk door beide Kerkenraden ondertekend en is ook bij ons een volledige vereniging een feit en zijn wij de Protestantse Gemeente van Anna Paulowna.
Vanaf september 2003 gebruiken we het kerkgebouw SamenVaart, aan de Molenvaart 421.


naar boven

Kerkdiensten

Wekelijkse kerkdienst

Die wordt iedere zondagmorgen om 10.00 uur gehouden in het kerkgebouw SamenVaart, Molenvaart 421.
Verder zijn er diensten op de christelijke feestdagen, oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen.
De aanvangsuren van deze diensten worden bekend gemaakt in het kerkblad Samenvaart en op deze site en worden ook gepubliceerd in de CTR/Polderbode.

Jeugd/kinderdienst

Iedere zondag wordt er een kinderdienst gehouden voor de kinderen van de (school)groepen 1 t/m 8, onder leiding van medewerkers(sters) van de taakgroep kinderdienst.
Tijdens de kerkdiensten is er ook een crèche voor kleinere kinderen.

Kerkdiensten voor de komende maanden

U kunt deze vinden via een link in het keuzebalkje bovenaan deze pagina.

Voor verdere informatie over onze Protestantse Gemeente verwijzen we u naar de overige hoofdstukken van deze site, die via het keuzemenu aangeklikt kunnen worden.


naar boven

Privacy

De in deze website opgenomen adresgegevens zijn uitsluitend bestemd voor leden van de Protestantse gemeente i.w. in Anna Paulowna en gasten ter ondersteuning van de onderlinge contacten. Gebruik van deze gegevens of opname in een gegevensbestand van welke vorm dan ook, hetzij voor commercieel of ideëel gebruik, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de kerkenraad.


naar boven
 
 
 

Home | Geschiedenis | Kerkgebouwen | Kerkenraad | Eredienst | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Jeugdwerk | Werkgroepen | Relaties | Links
Contacten | Komende erediensten | Actueel